Een heel leven

De nacht in Lissabon

Ons soort mensen

Ontboezemingen van de oplichter Felix Krull

Naar de haaien

Der Gang vor die Hunde

Schlump

Jozef en zijn broers

Mintijteer

Hartedier

De wandeling

Een minuut stilte