Natuurlijk

Natuurlijk

Hartstochtelijk pleidooi voor duurzaamheid

[Essay] De Boekenweek 2018 heeft als thema Natuur. Een goed gekozen thema dat tal van invalshoeken kent. Met aan de ene kant de schoonheid en wonderen der natuur en onze beleving van wat ons zo vanzelfsprekend lijkt te omringen en waar we een onlosmakelijk onderdeel van zijn. Maar dat ons ook met neus op de feiten drukt: we leven in een periode die doorslaggevend kan zijn voor het bestaan van menselijk (en ander) leven op aarde.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

Solar Power to the People

Solar Power to the People

Krachtige boodschap

[Signalering] Nieuwegein krijgt een primeur: in de nieuwbouwwijk Rijnhuizen komt niet alleen een zonnepark van 8,6 MW en krijgen 900 nieuwbouwwoningen zonnepanelen op het dak, maar deze zonnepanelen zullen ook regenwater opvangen, zo’n 60.000 m3 per jaar.

Een reverse osmose-installatie zet dit regenwater om in demiwater, waarmee via een elektrolyseproces waterstof te maken is voor brandstofcelauto’s.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

De derde industriele revolutie

De derde industriele revolutie

“We moeten van alle fossiele brandstof af”

Jeremy Rifkin wil een economie op basis van schone energie en slimme techniek. Dat slaat aan bij wereldleiders en Nederlandse beleidsmakers. “Fossiele brandstoffen zijn de grootste bubbel in de geschiedenis.”

[Interview] Hij voert al sinds 1973 actie voor een transitie naar een meer duurzame economie, maar de laatste tijd krijgt Jeremy Rifkin (72) het gevoel dat het ergens heen begint te gaan.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

De Upcycle

De Upcycle

Voorbij duurzaamheid

Er is geen energieprobleem, maar een ontwerpprobleem. Dat beweren chemicus Michael Braungart en architect William McDonough in het indrukwekkende boek De Upcycle. Ze pleiten voor ontwerpen voor overvloed.

[Recensie] Waarom plaatsen we geen windturbines op hoogspanningsmasten? Die masten zijn al zichtbare infrastructuren in het landschap. Door ze een slimme dubbelfunctie te geven transporteren ze niet alleen elektriciteit,

Lees verder...

Recensie door:

  • Onbekend

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Slim en Groen

Slim en Groen

Economie 4.0

[Signalering] Econoom, oud-staatssecretaris van Financiën en oud minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Willem Vermeend (PvdA) en ondernemer en Nationale Energiecommissaris Ruud Koornstra sloegen de handen ineen en schreven het boek Slim en Groen.

In dit handvest beschrijven zij volgens eigen zeggen wat Economie 4.0 voor Nederland kan betekenen. Economie 4.0 wordt volgens de auteurs gekenmerkt door “de onstuitbare opmars van digitalisering en het toenemende gebruik van innovatieve technologieën.” Ook klimaatverandering speelt een cruciale rol in Economie 4.0.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

More with Less

More with Less

Meer met minder

[Recensie] De problemen zijn bekend: de bevolkingsgroei neemt toe, iedereen wil meer welvaart, de natuurlijke bronnen raken op, we gebruiken teveel kunstmest en het broeikaseffect is niet onder controle te krijgen. Valt hier wat aan te doen? Jazeker, zeggen consultant duurzame technologie Alle Bruggink en wetenschapsjournalist Diederik van der Hoeven in hun boek More with Less,

Lees verder...

Material Matters

Material Matters

Hoe we materialen in hun waarde laten

Auteurs van Material Matters geven een alternatief voor onze wegwerpcultuur

[Recensie] We kunnen technologisch steeds meer, maar toch gaan producten steeds minder lang mee. Dat moet snel veranderen, want anders raken onze grondstoffen op en maken we van de aarde een afvalberg. Dat schrijven Thomas Rau en Sabine Oberhuber in Material Matters.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Bioenergy Crops for Ecosystem Health and Sustainability

Bioenergy Crops for Ecosystem Health and Sustainability

De controverse rond bio-energie

[Recensie] Net nu de milieuorganisatie Transport & Environment recent in het nieuws heeft gebracht dat biodiesel 80 % schadelijker is dan gewone diesel, verschijnt over dit onderwerp het boek van de Australische milieukundige Alex Baumber.

In de inleiding Bioenergy Crops for Ecosystem Health and Sustainability erkent de auteur dat er diverse controverses bestaan rond bio-energie,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Power density

Power density

Te weinig ruimte voor duurzame energie?

[Recensie] ‘Energiedichtheid is makkelijk, vermogensdichtheid is verwarrend’, schreef Vaclav Smil, emeritus hoogleraar aan de University of Manitoba, een aantal jaren geleden. Onlangs verscheen zijn boek Power density; a key to understanding energy sources and uses, waarin Smil onderbouwt waarom hij meent dat we het eerste begrip moeten vervangen door het tweede.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Renewable Energy Sources

Renewable Energy Sources

Nieuwe editie van standaardwerk

[Recensie] Wat is de efficiëntie van een zonnepaneel of van een biomassacentrale? Dit is een veelgehoorde vraag, maar is het eigenlijk ook wel een relevante vraag? Is een hoog rendement bijvoorbeeld een doorslaggevende reden om voor een bepaalde techniek te kiezen? Auto’s gebruiken bijvoorbeeld maar 10 % van de energetische inhoud van benzine om mee te rijden,

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling: