De geschiedenis van de schoonheid

Het geel van Marcel Proust

Zonder richtlijn. Parva aesthetica

Het kleine Europa

Geschiedenis van de seksualiteit

Kijken, proeven, denken. Essays over kunst, kritiek en filosofie

Kijken, proeven, denken. Essays over kunst, kritiek en filosofie

Wijsgerige Werken

Het romantische verlangen

Inesthetiek

De esthetische revolutie

Juigchen in den adel der menschlijke natuur