Basisboek Indonesisch

Baru Belanda

Nederland bevrijd

Toean Stammeshaus

Voor de geest en het moreel van de troepen

Lichter dan ik

Blauw

Map of the Invisible World

Alleen beer mocht mee

De brandende kampongs van Generaal Spoor

Floresmens