Het humanitaire moment

Het humanitaire moment

Nederlandse intellectuelen en de Europese cultuur (1914-1930)

[Signalering] Welke toekomst had Europa na de Eerste Wereldoorlog? Veel mensen geloofden na de barbaarse oorlog niet meer dat dit het beschaafdste continent van de wereld was. Al had Nederland zich zo veel mogelijk afzijdig gehouden, toch kon het zich volgens tijdgenoten evenmin aan deze crisis onttrekken.

In haar proefschrift analyseert Marjet Brolsma hoe een bonte verzameling mensen probeerde deze Europese ‘ziekte’ te genezen.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Het verraad van de intellectuelen

Het verraad van de intellectuelen

Wilders en Baudet hebben er een nieuwe vijand bij en zijn naam is Benda

Julien Benda. De Franse filosoof en ‘absolute rationalist’ schreef in 1927 een inmiddels beroemd pamflet tegen intellectuelen die zich in dienst van de politiek stelden. Nu het eindelijk is vertaald, blijkt het nog altijd razend actueel.

[Recensie] Voor het eerst is Julien Benda’s klassieke pamflet La trahison des clercs (1927) vertaald in het Nederlands.

Lees verder...

Writers as Public Intellectuals

Writers as Public Intellectuals

De intellectueel als gevierde publieke persoonlijkheid op de media-kermis

[Recensie] Wat is een intellectueel? Er zijn al heel wat uiteenlopende antwoorden gegeven op deze vraag, maar het blijft een notoir moeilijk grijpbare categorie, juist omdat een intellectueel zich bij uitstek bemoeit met zaken die haar niet aangaan (volgens een beroemde bon mot van Sartre), waardoor ze niet makkelijk in een hokje te plaatsen is.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld