Vis in een boom

Over de toekomst

De soldaat was een dolfijn