Praagse kleine luyden

Jane Eyre

Reize door het Aapenland

Woeste hoogten

De neef van Rameau

Reis door mijn kamer

Ten oosten van Eden

Bonjour tristesse

Overtuiging

All the Sonnets of Shakespeare

Alle mensen zijn sterfelijk

De wonderbare reis van Nils Holgersson