Naar alle onwaarschijnlijkheid

Naar alle onwaarschijnlijkheid

Het toeval is een rode draad

[Recensie] Een ‘theorie van alles’ is er nog niet, maar nogal wat wetenschappers proberen voor het grote publiek iets zichtbaar te maken van het magnifieke weefsel van kennis over onze wereld dat we al bezitten. Zulke boeken bespreken kosmologie, relativiteitstheorie, sterrenkunde, atomen en moleculen, kwantummechanica, de ontwikkeling van het leven, de werking van de hersenen en religie.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Het mysterie van de tijd

Het mysterie van de tijd

“We kijken met onscherpe blik naar de tijd”

Kwantumfysicus Carlo Rovelli over het mysterie van de tijd

Als kind ervaren we het verstrijken van de uren en dagen anders dan als volwassene. Met een beetje overdrijving kunnen we stellen dat wetenschappers vóór de industriële revolutie de tijd ervoeren als kinderen. De moderne natuurkunde laat immers geen spaander heel van ons alledaagse begrip van de tijd.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

De werkelijkheid is niet wat ze lijkt

De werkelijkheid is niet wat ze lijkt

Geschiedenis van de kleine deeltjes

 

[Recensie] Dit boek begint bij Leucippus van Milete, die in 450 voor Christus van Milete naar Abdera voer en daar een wetenschappelijke en filosofische school stichtte. Aan deze school raakte snel een jonge leerling verbonden die samen met zijn meester het antieke atomisme ontwikkelde: Democritus. Hoewel in de oudheid zeer gerespecteerd,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Echt Quantum

Echt Quantum

Quantummechanica is echt overal

De regels van de quantummechanica lijken volstrekt idioot. Zo zijn deeltjes op twee plekken tegelijk en kunnen ze dwars door muren reizen. Martijn van Calmthout stelt in zijn boek Echt quantum dat de quantummechanica helemaal niet zo’n ver-van-ons-bed-show is. Hij laat op begrijpelijke wijze zien op welke manieren we gebruik (gaan) maken van de quantumwetten.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Hoe leven ontstaat

Hoe leven ontstaat

Lessen van een VLINDER

Hoe is het leven ontstaan? En wat is bewustzijn? Het zijn vragen waar de biologie nog geen antwoorden op heeft. De nieuwe wetenschappelijke tak van de kwantumbiologie zoekt die antwoorden in de wondere wereld van het extreem kleine, waar natte cellen en droge deeltjes elkaar ontmoeten.

Iedere herfst vliegen miljoenen monarchvlinders van het zuid-oosten van Canada naar het noord-westen van Mexico om er te overwinteren.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

Schrödinger’s killer app

Schrödinger’s killer app

De NSA en de eerste kwantumcomputer

[Recentie] Wie een boek over wetenschap schrijft voor een breder publiek, heeft twee keuzes. Ofwel mikken op de leek en alles simpel uitleggen, voorzien van de nodige anekdotes, ofwel op een iets serieuzere toon een verdieping aanbrengen voor mensen die eerder over het onderwerp gelezen hebben (en de anekdotes dus al kennen).

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

Kwantum – Einstein, Bohr en het grote debat over de natuurkunde

Kwantum – Einstein, Bohr en het grote debat over de natuurkunde

Kwantum splijt fysici

[Recensie] Einstein en Bohr stonden aan de wieg van de kwantumrevolutie. Maar ze verschilden ten diepste van mening over de vraag naar de aard van de werkelijkheid achter de succesvolle kwantummechanische beschrijving.

“Je weet niet hoe je moet omgaan met Spiegeltaarten,’ zei de Eenhoorn. ‘Eerst uitdelen, dan snijden.” Zomaar een flard uit de bizarre avonturen van Alice in Spiegelland in het gelijknamige boek van Lewis Carroll.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling: