Eerste liefde

Heb uw vijanden lief

Windstilte van de ziel