De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Rechten heb je niet voor zelf alleen

[Recensie] Mensenrechten lijken in Nederland iets vanzelfsprekends. Wie is er niet voor? Die vanzelfsprekendheid ontneemt het zicht op een paar lastige kwesties en op de revolutionaire eigenschappen van de rechten van de mens.

Pas zeventig jaar geleden nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

Gewone deugden

Gewone deugden

Mensenrechten onder druk

[Recensie] Zijn de universele mensenrechten op hun retour? Dat beeld rijst op uit het boek Gewone Deugden van de Canadese oud-politicus en denker Michael Ignatieff. Mensen geven niet zoveel om mensen waar ze zich niet in herkennen. Ze maken zich meer druk over zaken dicht bij huis dan over universele kwesties. Er mogen dan grotere stromen goederen,

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Walden & De plicht tot burgerlijke ongehoorzaamheid

Walden & De plicht tot burgerlijke ongehoorzaamheid

Tijdloze klassieker over natuur en bezinning

[Recensie] Wie Thoreau zegt, zegt Walden, en wie Walden zegt, zegt – althans in Nederland – Frederik van Eeden. Walden was de naam van de ‘coöperatie’ die Van Eeden in de laatste jaren van de negentiende eeuw was begonnen nabij Bussum, met een wonderlijk gezelschap van artiesten, boeren en patiënten. Men woonde in simpele hutten en probeerde selfsupporting te zijn,

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

From Guernica to Human Rights

From Guernica to Human Rights

Spanish Civil War research from an American perspective

[Recensie] The Spanish Civil War was in many ways an international war, most importantly because of German and Italian involvement and the participation of the so-called International Brigades, made up of volunteers from all parts of the world that were willing to defend the Republican government. Because of the international aspects of the war,

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Man van de hemelse vrede

Man van de hemelse vrede

Een heilig opsnijboontje

Recensie van Nancy French en Bob Fu, Man van de hemelse vrede.

De schrijvers

Fu Xiqiu werd in 1968 geboren op het Chinese platteland en studeerde Engels in de provinciestad Liaocheng. Daar kreeg hij de voornaam Bob, omdat zijn Amerikaanse docenten al die Chinese namen maar moeilijk vonden.

Lees verder...

Je hebt wél iets te verbergen

Je hebt wél iets te verbergen

Privacy: het meest bedreigde mensenrecht

[Recensie] Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis (journalisten bij De Correspondent) vinden privacy “het meest bedreigde mensenrecht van onze tijd”. En wie hun boek Je hebt wél iets te verbergen heeft gelezen, kan het daar moeilijk mee oneens zijn. Dankzij alle technologische ontwikkelingen van de afgelopen twee decennia kunnen overheden en bedrijven doordringen tot onze diepste zielenroerselen op een manier waarvan Stasi-chef Erich Mielke alleen maar had kunnen dromen.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Staatloos

Staatloos

Het tragische leven van een staatloze Forrest Gump 21-2

[Recensie] Drie dagen nadat Kamal Kojadin de liefde van zijn leven Majda heeft begraven, verschijnen twee dames van de Joegoslavische sociale dienst aan zijn deur. Ze komen de drie kinderen van Kamal en Majda ophalen. De protesten van Kamal zijn zinloos. “U bent niet de wettelijke vader van deze kinderen en dat maakt het voor ons helaas noodzakelijk om ze elders te plaatsen”,

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

In Koerdische kringen

In Koerdische kringen

Saddam was zelf massavernietigingswapen

[Recensie] Het gebeurt maar zelden dat een geschreven tekst fysieke weerzin bij me oproept, maar Betsy Udink is erin geslaagd. Halverwege haar boek In Koerdische kringen beschrijft ze de “saddamistische straffen” die in het Irak van Saddam Hussein werden toegepast op criminelen, tegenstanders van het regime en mensen die om andere redenen de toorn van de Iraakse machthebbers over zich hadden afgeroepen.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld