Ridders in de middeleeuwen

De nacht van Byrman

Krimoorlog

Vietnam

De Koreaanse Oorlog

War Machine

Sites of memory, sites of mourning

Erich Ludendorff

Oorlogen overzee

Sous les armes

Samen met de CIA

Athene