Leven en werk van Hildegard van Bingen

Leven en werk van Hildegard van Bingen

De moed en wijsheid van Hildegard van Bingen

De inzichten van Hildegard van Bingen (1098-1179) bieden ook nu nog op velerlei gebied inspiratie, maar of dat ook voor haar visioenen geldt?

[Recensie] “Plotseling kreeg ik inzicht in de uitleg van de boeken, van de psalmen, de evangeliën en de overige katholieke boeken, zowel van het oude als van het nieuwe testament.” Zo beschrijft Hildegard van Bingen,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Dat boek is subliem

Dat boek is subliem

Vincent van Gogh over de Navolging van Christus

De schrijver

Henk de Jong was jarenlang predikant in de Hervormde Gemeente Windesheim (PKN). Windesheim, nabij Zwolle, was de bakermat van de Moderne Devotie, de grote laatmiddeleeuwse beweging die spirituele hervorming en hernieuwd christelijk gemeenschapsleven voorstond. De Jong maakte diepgaand studie van het beroemdste werk van de Moderne Devotie,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling: