Nederland onder Napoleon. Partijstrijd en natievorming 1801-1813

Vergeten koninkrijken

De rafelranden van Europa

Verdwenen landen van de wereld

De verheerlijking van het verleden