Ik blijf hier

Nederland onder Napoleon. Partijstrijd en natievorming 1801-1813