Bedreigde vogels in Nederland

Bedreigde vogels in Nederland

Vogels van de Rode lijst in hun leefgebied

[Signalering] Iedereen die al wat jaren naar vogels kijkt in Nederland heeft zelf meegemaakt dat de vogelstand achteruitgaat. Wat genoot ik vroeger van al die zingende leeuweriken in het voorjaar. Hier kunnen we lezen dat het aantal broedparen nog slechts vijf procent is van dat in de jaren vijftig! Dit boek luidt de noodklok.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Frederik Willem van Eeden

Frederik Willem van Eeden

Pionier van de natuurbescherming

[Signalering] “Natuur! Voor U wil ik strijden, U wil ik behouden”, schreef F.W. (Frits) van Eeden in 1855 in zijn dagboek. Marga Coesèl, schrijfster van biografieën van Jac. P. Thijsse, Eli en Jacob Heimans, wijdt dit boekje aan de vader van auteur Frederik van Eeden: Frits. Frits werd in 1829 geboren in Haarlem, een centrum van kennis en kunst met de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen en Teylers Stichting.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Natuurbescherming als hartstocht. Victor Westhoff (1916-2001)

Natuurbescherming als hartstocht. Victor Westhoff (1916-2001)

Vuistdikke biografie over natuurbeschermer van naam

[Signalering] Voor de natuurbescherming in Nederland speelde Westhoff, voortgekomen uit de NJN, lange tijd een belangrijke rol. Hij ontving hiervoor talrijke onderscheidingen en nu dan eindelijk een biografie. En passant geeft Saris een zeer leesbaar overzicht van de geschiedenis en de vaak veranderende inzichten in natuurbescherming vanaf eind negentiende eeuw.

Hij spitte hiervoor niet alleen vijftig meter Westhoff-archief door,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Landschapspijn

Landschapspijn

Over de toekomst van ons platteland

[Signalering] Teunis Piersma gebruikte het woord ‘landschapspijn’ voor het eerst om zijn heimwee naar het Friese platteland van vroeger te beschrijven. Tegenwoordig is het er eentonig, met aanzienlijk minder veldleeuweriken, grutto’s en veldbloemen.

De intensieve landbouw en met name de melkveehouderij eisen hun tol. Jantien, werkzaam bij de Leeuwarder Courant,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

De Halve Aarde

De Halve Aarde

Crie de cœur van een der grootste biologen

[Signalering] De Halve Aarde. Het gevecht om leven van onze planeet is een uitstekend gedocumenteerde crie de cœur van een der grootste biologen van onze tijd. Wilson is kenner als weinigen van de aardse biodiversiteit. Vooral door zijn wereldwijde onderzoek aan mieren en hun levenswijze kan hij de gecompliceerde interacties in ecosystemen illustreren.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Van vuilnisbelt tot natuurmonument

Van vuilnisbelt tot natuurmonument

Jac. P. Thijsse en het Naardermeer

[Signalering] “Hoe zoudt ge het vinden als het Paleis op den Dam een lompenpakhuis werd?” Dit schreef Thijsse in zijn column van 16 november 1904 in het Algemeen Handelsblad. Als enige bleef hij actie voeren tegen het voorstel van B&W van Amsterdam om het Naardermeer te dempen met stadsvuil.

Velen,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld