op de rand van het zwijgen

Het huwelijk / Le mariage

Dit is mijn dag

Verzamelde gedichten

Wie was ik

Het stad in mij

Verzamelde gedichten

Wakend over God

Verzamelde verzen

Kus of ik zoen

Verzameld werk

In wolken uitgesneden