De vreemdelinge en de oude premiejager

Strepen aan de hemel

Ezel, schaap en tureluur

Had kunnen zijn

Het oog van de naald

Een modern verlangen

Dit konijntje is koud, meneer

De kolonie op drift

Vertraagde woede

Het dreigbed

De dwaler