Plan and Play, Play and Plan: Defining Your Art Practice

Het plein en de toren