Gedichten 1917-1930

Serotonine

Extinctie

Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat

Serotonine

Gevierendeeld

Entretiens

In aanwezigheid van Schopenhauer