Een spoor van mezelf

Een spoor van mezelf

Een veelvoud aan zielen

[Recensie] Toen ik (Elisabeth Francet, red) in 1991 als Erasmusstudent enkele maanden in Lissabon verbleef, kende ik Fernando Pessoa (1888-1935) slechts van naam en een enkel gedicht. Zijn zittende standbeeld aan café A Brasileira intrigeerde me; zijn naam klonk in het Portugees bijna zo mooi als een fado. Ontvankelijk voor ‘saudade’, sloot ik de mysterieuze figuur in mijn hart terwijl ik weemoedig over de Taag naar de zonsondergang tuurde.

Lees verder...

Hee daar mijn twee voeten

Hee daar mijn twee voeten

Kwellig geestje

[Recensie] Versjes. Die benaming doet niet helemaal recht aan het werk van Joke van Leeuwen in deze bundel. Al is het vast niet oneerbiedig bedoeld. Er staan inderdaad veel ‘versjes’ in, zoals de eerste: “Hee daar mijn twee voeten / op de grond / de hartelijke groeten / van mijn mond”. Maar er staan ook wel degelijk gedichten in of wat we met een duur woord poëzie noemen.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

Kleine Vos op zoek naar overal en nergens

Kleine Vos op zoek naar overal en nergens

Niet voorlezen maar voordragen

[Recensie] Kleine Vos is heel gelukkig op de plek waar ze leeft. Maar op een nacht kan ze niet slapen en vraagt zich af of het ergens anders mooier is. Ru de Groen vertelt dat kleine Vos op weg gaat om dat andere land te zoeken.

“Dat land ligt overal en nergens
maar ik,

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

Gottfried Benn. Genie Und Barbar

Gottfried Benn. Genie Und Barbar

Poëtisch snijden in een lijk. Gedichten en biografie

[Recensie] Op 7 juli 1956, om 8 uur in de ochtend, stierf Gottfried Benn. De zon stond al hoog en scheen fel naar binnen. Twee maanden eerder was de aan gewrichtskanker bezweken dichter reeds figuurlijk in het zonnetje gezet. De misantroop werd toen zeventig en men bewees hem van alle kanten eer;

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Merencolie

Merencolie

Koppig allegaartje

[Recensie] Dichters heten individualisten te zijn. Men beschouwt het als een diskwalificatie als hun poëzie op die van een ander lijkt. Wanneer het unieke en onafhankelijke inderdaad een waar­merk is voor kwaliteit, dan zijn de gedichten van Christine D’haen uitzonderlijk goed.

D’haen trekt zich namelijk wel heel weinig aan van wat zoal in de mode is of was.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Obelisque

Obelisque

Een glossy met gedichten over seks, identiteit en gender

Poëzie. In zijn debuutbundel wil de dichter Obe Alkema grenzen overschrijden. Maar dat is niet zo eenvoudig in een literair klimaat waarin alles mag.

[Recensie] Obe Alkema zet de zaken graag op een rij: de gedichten in zijn debuutbundel Obelisque staan in alfabetische volgorde.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

Alvast

Alvast

Gedichten van Nachoem Wijnberg

[Recensie] Er zijn weinig Nederlandse gedichten die zo uit de lucht komen vallen als de gedichten van Nachoem Wijnberg. Contextloos zijn ze, nauwelijks onder een noemer te vangen, tot poëzie gestolde asielzoekers die hun afkomst vergeten zijn en nergens een verblijfplaats vinden.

Wijnberg publiceerde in negen jaar zeven dichtbundels, waarvan de zesde, 

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Bundels van het nieuwe millennium. Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21e eeuw

Bundels van het nieuwe millennium. Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21e eeuw

Poëzie over de wereld

[Recensie] In 2016 verscheen Dichters van het nieuwe millennium. Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21e eeuw. Hierin reflecteren 24 letterkundigen op uiteenlopende debutanten van deze eeuw. De beoogde doelgroep was breed, verklaarde Sarah Posman, een van de samenstellers. Niet alleen studenten moesten ermee uit de voeten kunnen, maar alle lezers die kennis wilden nemen van thema’s en vormkwesties van de huidige dichters die staan te trappelen om gelezen te worden.

Lees verder...

Over emigreren en ander geluk

Over emigreren en ander geluk

Gedichten en gedachten

[Recensie] Anne Borsboom is een Nederlandse schrijfster die sinds 2001 romans en dichtbundels uitgeeft. Begin 2019 verscheen Over emigreren en ander geluk. Een combinatie van gedichten en korte teksten die gaan over haar emigratie van Nederland naar Frankrijk. We krijgen een intiem inkijkje in haar dagelijks leven. Op zachte toon beschrijft Anne het vertrek uit Den Haag en het begin van de rest van haar leven in Frankrijk.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Zeven rivieren ver

Zeven rivieren ver

Raak in al hun eenvoud

[Recensie] De Surinaams-Nederlandse schrijfster Karin Lachmising, in 1964 in Nederland geboren, emigreerde met haar ouders naar Suriname in 1976. In 1983 ging ze naar Nederland om te studeren, maar in 1997 kwam ze terug naar Suriname. In 2013 debuteerde zij als dichteres met Nergens groeit een boom die haar aarde niet vindt,

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld