Gesproken geschiedenis

De ongehoorde helft

Opstaan in het Lloyd Hotel