De brandende kampongs van Generaal Spoor

Vechten voor vijand en vaderland

Op klompen door de dessa

Bestemming Soerabaja

De terugtocht

De terugtocht

De gecensureerde oorlog

Nederland valt aan

Ontsporing van geweld

Massa-executies op Sulawesi

Thuis gelooft niemand mij