En ze filosofeerden nog lang en gelukkig

De onvolkomenheid van de mens & het streven naar perfectie

Overspannen democratie