In het spoor van Lukis en Dryden

In het spoor van Lukis en Dryden

Over het bestuderen van hunnebedden

[Recensie] In de publicatie In het spoor van Lukis en Dryden. Twee Engelse oudheidkundigen tekenen Drentse hunebedden in 1878 wordt een veertigtal tekeningen van Drentse hunebedden uit het einde van de negentiende eeuw toegankelijk gemaakt. Het boek is opgebouwd uit een inhoudelijk deel met hoofdstukken over de achtergrond en een catalogus met transcripties van de aantekeningen bij de tekeningen.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

In Search of the Irish Dreamtime

In Search of the Irish Dreamtime

Investigating the historicity of ancient Irish tales

[Recensie] In a way In Search of the Irish Dreamtime can be seen as a companion to The Origins of the Irish (2013) by the same author. In Origins the native Irish account of their own origins as a series of invasions is briefly dealt with.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Celtic Art

Celtic Art

An illustrated history of Celtic art

[Recensie] More than 2000 years after their famous defeat by Caesar in Gaul and their submission to Rome, the Celts nowadays still inspire and intrigue. Their art plays a considerable part in the ongoing appreciation of this ancient people. In this book the mysterious and attractive designs of Celtic art objects are meticulously scrutinized by the well-known Celtic scholar Venceslas Kruta,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Bog Bodies Uncovered

Bog Bodies Uncovered

Bog body mysteries

[Recensie] Throughout northern Europe mysterious ancient bodies have been and are still being found in raised bogland, in an area as wide as Ireland in the west to Denmark in the east. In between, also in mainland Britain, the Netherlands and northern Germany bog bodies have been found, mainly by peat cutters in the 19th and 20th centuries.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Sie bauten die ersten Tempel

Sie bauten die ersten Tempel

Kijkje geeft in de totstandkoming van kennis

[Recensie] Het gaat om een belangrijke opgraving uit het vroege, voor-keramische Neolithicum. Wát er nu eigenlijk is opgegraven, is eigenlijk niet helemaal duidelijk, hoewel opgraver Klaus Schmidt er vrij zeker van is dat de plek een religieuze functie heeft gehad. In zijn aardige, mooi geïllustreerde boek Sie bauten die ersten Tempel biedt hij veel informatie.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Mijn Europese familie

Mijn Europese familie

Over de oergeschiedenis van de Europese mens

[Essay] Toen de moeder van de Zweedse Karin Bojs overleed, begon ze zichzelf vragen te stellen over haar afkomst. Ze bereidde een toespraakje voor om te houden op de uitvaart. Ze dacht daarbij met name aan de kleinkinderen. Je wilt tenslotte dat de jongere generatie weet waar ze vandaan komen, dat ze geworteld zijn in een familie,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

Een paleis voor de doden

Een paleis voor de doden

Toegankelijk onderzoek naar steentijdmonumenten

[Recensie] We kennen enthousiast archeoloog en publicist Herman Clerinx al als schrijver van het hier eerder besproken Romeinse sporen. Het relaas van de Romeinen in de Benelux met 309 vindplaatsen om te bezoeken. Over monumenten uit de Steentijd schreef hij eerder Kathedralen uit de steentijd. Hunebedden, dolmens en menhirs in de Lage Landen (Leuven 2001).

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Onze vroegste voorouders

Onze vroegste voorouders

Nederland in de steentijd

[Signalering] Van de hand van de befaamde Leendert Louwe Kooijmans, die tot 2008 hoogleraar prehistorie aan de Universiteit Leiden was, is een kloek boekwerk verschenen over de geschiedenis van Nederland in de steentijd, van het begin tot 3000 voor Christus.

Aan zo’n handboek lag de wens van studenten ten grondslag om in colleges een overzicht te krijgen van de hele prehistorie.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

De laatste Neanderthaler

De laatste Neanderthaler

De eenzaamheid van de laatste overlever

Stel je voor dat je behoort tot een uitstervend ras. Hoe zou dat zijn? Voor een mens uit onze tijd is dit nauwelijks te bevatten. Eerder worden wij geplaagd door een teveel aan soortgenoten. En toch is dit exact waarover de Canadese schrijfster Claire Cameron (1973) verhaalt in haar nieuwste boek De laatste Neanderthaler.

Lees verder...

Safari Mammoetsteppe

Safari Mammoetsteppe

Pleistocene megafauna

[Signalering] Een groot deel van de net geopende museumboerderij Historyland van Arie van den Ban in Hellevoetsluis is geweid aan de pleistocene megafauna van de mammoetsteppe. Tijdens de laatste koude fase van de ijstijd, 40.000 jaar geleden, lag de Noordzee droog en leefden hier mammoeten. Dankzij onze Noordzeevissers weten we dat de Noordzeebodem en speciaal de Bruine Bank een van de rijkste vindplaatsen is voor botten van mammoeten en andere pleistocene zoogdieren.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld