Slapeloos

De stagiair

Uitgekookt

Het spel van leugens

Valse leugens

De honger

Het voorteken

Nooit heb ik ooit

Oververhit

Bonuszoon

De understudy

De therapeut