De evolutionaire stempel

The Irrational Ape

Het pathos van het denken

The Birth of Modern Belief

De rede: bron van geluk voor iedereen

Ons feilbare denken

Irrationality

De onttovering van de wereld

Rede en cultuur