Tegen de decadentie

Tegen de decadentie

De democratische rechtstaat in verval volgens Paul Cliteur

In zijn boek Tegen de decadentie. De democratische rechtstaat in verval verdedigt Paul Cliteur iets waar ik het mee eens ben: de democratische rechtstaat als hét kader voor een multiculturele samenleving. Daarvoor is integratie van de nieuwkomers (lees: het onderschrijven van de beginselen van die rechtstaat) een noodzakelijke voorwaarde.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

De Federalist Papers

De Federalist Papers

Ter verdediging van de Amerikaanse grondwet

[Recensie] In 1787 schreven James Madison, Alexander Hamilton en John Jay onder het pseudoniem Publius een reeks journalistieke brieven, bedoeld om de publieke opinie in de staat New York achter de nieuwe grondwet van de Verenigde Staten te krijgen. Deze brieven werden gebundeld en uitgegeven als The Federalist (later The Federalist Papers).

Lees verder...

Dwars maar recht

Dwars maar recht

Rechtdoorzee

[Recensie] Politici houden geregeld een pleidooi voor hogere boetes en strengere straffen. Daarbij zouden ze zich kunnen beroepen op Dirck Volckertszoon Coornhert. In diens Boeventucht ofte middelen tot mindering der schadelijke ledighghanghers wordt eveneens gepleit voor harder optreden van het justitiële apparaat. Coornhert raadde de overheid aan dwangarbeid in te stellen als roeien op de galei­en en graafwerk in de duinen of bij droogmakerijen.

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Over de geest van de wetten

Over de geest van de wetten

De ideeën voor elke vrijheidslievende democraat

[Recensie] Groot lijkt de afstand tussen de Bijlmerenquête, de recente schandalen [2008/red.] rond Bill Clinton en Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu (1689-1755), beter bekend als Montesquieu.

Wat kan de respectabele président à mortier van het parlement van Bordeaux, die in 1748 De l’esprit des lois publiceerde,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Denken over oorlog en vrede

Denken over oorlog en vrede

Pleiten voor barmhartigheid

[Recensie] Tot voor kort [1991/red.] leek het vrijwel uitgesloten dat er ooit nog sprake zou zijn van een ‘rechtvaardige oorlog’. Dankzij de opdeling van de wereld in twee supermachten, ieder voorzien van een ruime voorraad kernwapens, school in elke oorlog de dreiging van een totale vernietiging. En welke rechtvaardigheid woog daar tegenop? Het verval van de Sovjet-Unie als supermacht heeft hierin echter verandering gebracht,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Hoofdlijnen van de Rechtsfilosofie

Hoofdlijnen van de Rechtsfilosofie

Hegel over de opkomst en ondergang van de wereldmachten

[Recensie] Aan politieke filosofie heb je niet veel in crisistijd. Als het er echt om spant, zijn er weinig denkers met direct bruikbare adviezen. Dat Machiavelli bij Poetin, Obama of Rutte op het nachtkastje ligt, kan ik me nog voorstellen, maar verder? Wie er in elk geval niet zal liggen is Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) met zijn Grundlinien der Philosophie des Rechts,

Lees verder...

Critical theory of legal revolutions

Critical theory of legal revolutions

Over de sociale evolutie van het moderne recht

[Signalering] Jürgen Habermas merkt terecht op dat Hauke Brunkhorst een baanbrekend boek heeft geschreven over de sociale evolutie van het moderne recht vanaf de elfde eeuw. Destijds vond de Pauselijke Revolutie plaats, die inhield dat een eerste belangrijke stap werd gezet in het onderscheiden van kerk en staat.

Deze en andere revoluties trekken volgens Brunkhorst een wissel op de toekomst,

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders

Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders

Hebben we de ‘racisten’ niet nodig?

[Recensie] Op de dag dat de rechter zijn vonnis uitsprak in de zaak Wilders II, plofte Paul Cliteurs Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders, Juridische vervolging van religiekritiek en vreemdelingenvrees bij Splijtstof op de mat. De politicus werd vervolgd voor de vraag die hij op 19 maart 2014 voorlegde aan een groep aanhangers van zijn partij: “Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen?” Daarmee maakte hij zich volgens de rechter schuldig aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld