Reformations

Esel, Teufel, Schwein

De hoeve en het hart

Een calvinistisch land?

Willem van Oranje - De jonge prins als edelman en militair

De Beeldenstorm

Martin Luther. Renegade and Prophet

De woordenaar

Volk in verwarring

Thomas Moore

Atlas van de Reformatie in Europa

Wereld in wanorde