Brieven in de nacht

De smeekbede

Tussenruimte

Wij zijn licht

Waarom moet ik u tegen jou zeggen?

De poort

Stofzuigen in het donker

Man haalt rijbewijs

Omstandigheden

Pelgrim langs Tinker Creek

De wereld die we kenden

Reynaert de Vos