Zij die moet sterven - Millennium 6

De Cock en de levende dode

De kat en de generaal

De stad en het vuur

Retour Spitsbergen

Spoken in Moskou

Er zijn belangrijker dingen dan voetbal

Foon

De fikser

Doorbraak bij Stalingrad

De vrouw in het medaillon