Over de geest van de wetten

Over de geest van de wetten

De ideeën voor elke vrijheidslievende democraat

[Recensie] Groot lijkt de afstand tussen de Bijlmerenquête, de recente schandalen [2008/red.] rond Bill Clinton en Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu (1689-1755), beter bekend als Montesquieu.

Wat kan de respectabele président à mortier van het parlement van Bordeaux, die in 1748 De l’esprit des lois publiceerde,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld