Vriend & vijand. Decadentie, ondergang en verlossing

Heb uw vijanden lief