Warme aarde, koel hoofd

Warme aarde, koel hoofd

Laat de energietransitie niet te snel gaan

Kunnen we genoeg energie uit zon en wind halen? Moeten we de kerncentrales in ere herstellen? En is het wel slim om van het gas af te gaan? Simon Rozendaal plaatst kanttekeningen bij de energietransitie, in zijn boek Warme aarde, koel hoofd.

[Recensie] Mocht je bij de titel van dit boek vermoeden dat je hier het zoveelste betoog over de (al dan niet overdreven) ernst van de klimaatverandering in handen hebt,

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

De energietransitie – Naar een fossielvrije toekomst, maar hoe?

De energietransitie – Naar een fossielvrije toekomst, maar hoe?

Kritisch op zijn eigen strijdbroeders

[Recensie] Doorgaans wordt er niet kritisch genoeg nagedacht over de energietransitie en dat is riskant. Marco Visscher beschrijft in een vlotlezend boekje de belangrijkste dilemma’s en denkrichtingen over duurzame energie aan de hand van zijn eigen mentale ontwikkeling van idealistisch journalist, die zich specialiseerde in het interviewen van dwarse denkers en gaandeweg als ecomodernist is gaan inzien dat zijn oorspronkelijke optimisme naïef was.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Energy and civilization, a history

Energy and civilization, a history

Beschaafd energieverbruik

[Recensie] Verschenen: een monumentaal boek over de geschiedenis van energie! Tenminste, zo luidt de omschrijving op de achterflap van Energy and civilization, a history. Even verder meldt de uitgever ook nog eens in superlatief taalgebruik, dat het hier gaat om een panoramische en interdisciplinaire benadering, die de lezers een magistraal overzicht biedt! Gepubliceerd in november 2018,

Lees verder...

Nijverheid op windkracht

Nijverheid op windkracht

De band tussen Nederland en windenergie

[Recensie] Het woord ‘windenergie’ is tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met het opwekken van duurzame elektriciteit. Maar het begrip ‘energie’ is een stuk breder dan dat en windenergie werd in Nederland honderden jaren geleden al toegepast. Sterker nog, windmolens hebben veel eerder al eens een grote energietransitie teweeggebracht in ons land.

In het Nederlandse landschap zijn er nog tal van oude windmolens te vinden.

Lees verder...

Recensie door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Niet beoordeeld

Alles over windenergie

Alles over windenergie

Nieuw actueel naslagwerk

[Recensie] In Nederland staan momenteel op land ongeveer 3.000 windturbines. Volgens de overheidsdoelstellingen moeten er de komende vijf jaar nog enkele duizenden grote turbines bijkomen, zowel op land als op zee. Dan, in 2020, zullen de onshore en offshore windturbines gezamenlijk 20 procent van de landelijke stroomproductie voor hun rekening nemen.

Tegelijkertijd juicht lang niet iedereen de komst van windturbines toe,

Lees verder...

Recensie door:

Beoordeling: