Het schuwste dier

Verder leven na zelfdoding

Nergens veilig

Waagstukken

Zusje

Julia en het balkon. Een novelle in eenentwintig bedrijven

Mijn hart en andere zwarte gaten

Een tijdelijke vertelling

13 reasons why

Genezing

Spaar het meisje

De hanenbalken - zelfmoord op het platteland