Lucas Gassel van Helmond

Viglius van Aytta. Friese Europeaan avant la lettre