zaterdag, 1 augustus 2020

Opmerkelijk negatieve recensie van filosofisch essay van René ten Bos

Door de vakantie bleef het wat onopgemerkt maar filosoof Menno Lievers schreef enkele weken terug in NRC Handelsblad een vernietigende recensie over RenĂ© ten Bos’ De Coronastorm. Hij gaf het boek slechts 1 ster, wat staat voor: rommel, had niet geschreven mogen worden, laat staan gepubliceerd. RenĂ© ten Bos is niet zomaar iemand. Hij is hoogleraar filosofie aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen en  voormalig Denker des Vaderlands. Ten Bos schrijft de laatste jaren zeker elk jaar een filosofisch publieksboek over een actueel onderwerp. Bij de start van de coronacrisis zette hij zich meteen aan het werk en in mei was daar al een boek van hem over dit thema. Het is een soort woordenboek waarin Ten Bos alles rond Corona probeert te duiden, zijn oordeel is niet mals. Menno Lievers vat het boek van Ten Bos als volgt samen: “In De coronastorm stelt filosoof RenĂ© ten Bos dat de maatregelen die wereldwijd tegen de verspreiding van het coronavirus zijn genomen een overreactie vormen. Wij, en zeker politici, zijn in de greep van een fascistische manier van denken die het bestrijden van de ziekte belangrijker acht dan alle andere fundamentele normen en waarden.”

Lievers, verbonden als theoretische filosoof aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht, heeft grote kritiek op de argumentatie van Ten Bos. Volgens Lievers is Ten Bos is niet in staat onderscheid te maken tussen harde wetenschap en (filosofische) speculatie: “Het is gewoon niet waar dat deskundigen ‘het ook niet weten’. Ze doen bijvoorbeeld testen waar Ten Bos een tegenstander van is, of toch weer niet.” Lievers verwijt Ten Bos verder dat hij delen van citaten weglaat “om de retoriek van zijn argumentatie te bekrachtigen.” En: “het voor de filosofie zo belangrijke onderscheid tussen het benoemen van woorden om het over hun begripsinhoud te hebben en het gebruiken van woorden om te verwijzen naar de dingen om ons heen is hem ontgaan.”

Lievers, die vaker ageerde tegen al te simplistische weergaven van de wijsbegeerte in de publieksfilosofie, besluit vernietigend: “Ten Bos staat zich erop voor dat hij ‘Denker des Vaderlands’ is geweest; zijn voorgangers en opvolgers trekken na lezing van dit boek een zak over hun hoofd.”

Voor zover we konden nagaan heeft Ten Bos nog niet gereageerd op de aantijgingen van Lievers.

Boekenkrant

door Roeland Dobbelaervrijdag, 7 augustus 2020

Doe mee aan de ILFU's Internationale Verhalenwedstrijd

We need stories. Het internationale literatuurfestival ILFU staat in het teken van het vertellen van verhalen en houdt de vinger aan de pols van onze tijd. Dit turbulente jaar vraagt om nieuwe verhalen. Verhalen uit alle mogelijke hoeken en in...


donderdag, 6 augustus 2020

De Nieuwe Boekhandel Amsterdam wordt coöperatie

Al 55% van de doelstelling gehaald Het wordt nog een spannende week voor de mensen achter De Nieuwe Boekhandel uit Amsterdam. Voor 15 augustus moet het duidelijk zijn of er voldoende belangstelling is om de boekhandel om te vormen tot...


donderdag, 6 augustus 2020

Letterenfonds keert vierjarige subsidies literaire festivals en literair-educatieve organisaties uit

Negen organisaties die bij het Letterenfonds een aanvraag voor een vierjarige subsidie 2021-2024 indienden, hebben een positief besluit ontvangen; twee daarvan zijn voorwaardelijk. In totaal is € 1.620.000 toegekend. Onder de organisaties die vanaf 2021 subsidie ontvangen zijn twee nieuwe...