Jaarboek De Zeventiende Eeuw 2017
Drie nieuwe producten, twee oude eeuwen, √©√©n nieuwe weg [Recensie] Wie lukraak googelt op ‚Äėpapieren tijdschrift‚Äô, krijgt vooral resultaten over tijdschriften die hun papieren versie stopzetten en digitaal verder zijn gegaan. Digitaal betekent immers goedkoper, toegankelijker, vindbaarder en bereikbaarder voor een groter publiek. Een dergelijk besluit hebben de interdisciplinaire werkgroepen Zeventiende Eeuw (sinds 1985) en 18e Eeuw (sinds 1968) in 2017 ook genomen, zij het met een iets andere uitwerking. Enkele decennia lang gaven beide werkgroepen ieder afzonderlijk tweemaal per jaar een eigen, overwegend Nederlandstalig papieren peer-reviewed tijdschrift uit. [1] Sinds 2017 hebben de twee werkgroepen zich een andere formule eigen gemaakt. Men sloeg de...

Lees verder...

Nederland onder Napoleon. Partijstrijd en natievorming 1801-1813
(Geen) Nederland (z)onder Napoleon [Recensie] Dat is de boodschap van Bart Verheijens dissertatie Nederland onder Napoleon. Partijstrijd en natievorming 1801-1813. In zijn boek onderzoekt deze historicus de invloed van de Franse tijd op de ontwikkeling van Nederland. Het centrale thema waarbinnen Verheijen dit project aangaat is natievorming: hij stelt dat de napoleontische jaren een enorme invloed hebben gehad op de ontwikkeling van een nationaal besef en een nationale identiteit in Nederland. Dat is niet verwonderlijk, aangezien de nationale gevoelens in heel Europa in de late achttiende en vroege negentiende eeuw nog volop in ontwikkeling waren. Verheijen meent dat in de jaren 1801-1813 een ontwikkeling plaatsvond...

Lees verder...

Books in Motion in Early Modern Europe.
Nieuwe zwaartepunten in de boekgeschiedenis [Recensie]¬†Books on the Move (2007) is de titel van een congresbundel over boekenverzamelingen die van de ene verzamelaar overgingen naar de andere. [1] Tien jaar later verscheen een congresbundel met een gelijkaardige titel, Books in Motion. Deze bundel bevat de handelingen van een symposium dat in het Duitse Gotha plaatsvond in 2014 en heeft als doel ‚Äúto put current book history into motion‚ÄĚ. (2) Dat is een onderneming van een heel andere orde dan die van Books on the Move; de lezer weet dat hij een reeks ambitieuze bijdragen mag verwachten. Het uitgangspunt van Books in Motion is het gecanoniseerde...

Lees verder...

Artikel door:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.
Straatpolitiek. Op zoek naar nieuw engagement
Schuif aan de kant [Recensie] Toen de NOS in januari 2018 aankondigde voortaan het woord ‚Äėblank‚Äô te vervangen door ‚Äėwit‚Äô, leidde dat tot honende reacties. "Gaan ze dan straks bij een overstroming ook melden dat de straten wit staan?", twitterde VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Op 27 januari 2018 sprak hij erover in de Provinciale Zeeuwse Courant. Hij vond de terminologische keuze van de NOS "zo absurd, daar kun je toch alleen maar met een grapje op reageren?" Verder gaf Dijkhoff aan dat je van "gekwetst zijn niet ziek" wordt, kondigde hij aan dat er vast weer mensen boos gingen worden over zijn carnavalsoutfit van dit jaar...

Lees verder...

Artikel door:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.
Homer, Troy and the Turks. Heritage and Identity in the Late Ottoman Empire 1870-1915
De Osmaanse Turken en hun klassieke erfgoed [Recensie] Afgezien van de Bijbel zijn er nauwelijks teksten te bedenken die een centralere plaats in de canon van de Europese cultuur innemen dan de Ilias¬†en de Odyssee¬†van de Griekse dichter Homerus. Zijn epische gedichten over de Trojaanse Oorlog en de nasleep daarvan maakten al in de klassieke oudheid deel uit van de literaire bagage van de ontwikkelde Griek en Romein, en zeker de Ilias¬†werd beschouwd als de po√ętische weergave van een historische werkelijkheid. Homerus is nooit vergeten en hoefde daarom nooit herontdekt te worden. De Ilias¬†en de Odyssee¬†waren zowel in Byzantium als in het middeleeuwse Europa bekend...

Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.
The Cutting Edge of the Poet’s Sword. Muslim Poetic Responses to the Crusades
Geschiedschrijving middels po√ęzie [Recensie] In de Arabistiek is het een recente ontwikkeling: het idee dat de Arabische po√ęzie een rol zou kunnen spelen bij de bestudering van de Arabische geschiedenis. Voor onze opvatting over po√ęzie lijkt dit een vreemde gedachte. Arabische po√ęzie geldt immers als bloemrijk, exotisch en ‚Äėori√ęntaals‚Äô. Deze kwalificaties doen de Arabische po√ęzie echter geen recht. Po√ęzie heeft in de Arabische wereld een andere traditie en een andere plaats in de samenleving dan bij ons het geval is. Terwijl in het Westen po√ęzie vaak een enigszins marginaal bestaan lijkt te leiden naast andere mainstreamvormen van culturele expressie, is de Arabische po√ęzie het middelpunt...

Lees verder...

Scholarly Adventures in Digital Humanities: Making  the Modernist Archives Publishing Project
Een versmelting van theorie en technologie [Recensie] Virginia en Leonard Woolf kochten hun eerste handdrukpers in 1917 en installeerden¬†deze machine op de keukentafel in hun eigen huis, Hogarth House, in Richmond. Deze¬†aanschaf lag aan de basis van de Hogarth Press, een uitgeverij die in de eerste drie decennia¬†van haar bestaan uitgroeide tot een invloedrijke commerci√ęle onderneming.¬†Naast de werken van Virginia Woolf zelf publiceerde de Hogarth Press vele andere¬†belangrijke werken uit de modernistische periode, waaronder Prelude van Katherine¬†Mansfield en The Waste Land van T.S. Eliot. Verschillende literatuurwetenschappers¬†hebben erop gewezen dat de oprichting van de Hogarth Press een cruciale gebeurtenis vormde in de geschiedenis van het modernisme....

Lees verder...

The Reception of Ancient Virtues and Vices in Modern  Popular Culture: Beauty, Bravery, Blood and Glory
Jong vakgebied op zoek naar zelfrechtvaardiging Tot in het midden van de twintigste eeuw was het zeer gebruikelijk voor geesteswetenschappers om over de klassieke traditie te spreken. Hiermee werd verwezen naar de immense en blijvende invloed die de klassieke oudheid sinds de val van het Romeinse Rijk heeft uitgeoefend op de West-Europese kunst en cultuur. Pas eind twintigste eeuw maakte het concept van traditie plaats voor een nieuw concept van receptie: de nadruk verschoof van de oudheid als onuitputtelijke en superieure bron van invloed op latere culturen naar de nieuwe betekenissen en functies die antieke elementen aannemen wanneer zij worden gerecipieerd door een latere, van de oudheid sterk verschillende cultuur. In het...

Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.
Sprekend kritiek
Twee media, twee ontwikkelingspaden der literaire kritiek [Recensie] Dat de literaire kritiek in de vorm van geschreven essays een belangrijke plaats innam in de Nederlandse literatuur van het modernisme is genoegzaam bekend. Met zijn monografie Sprekend kritiek: Literatuurprogramma’s in de vroege jaren van de Nederlandse radio en televisie, tevens verschenen als proefschrift aan de Radboud Universiteit Nijmegen, richt Jeroen Dera zijn blik echter op media die in relatie tot de literatuur nog al te vaak als ondergeschoven kindje worden behandeld: radio en televisie. Op overtuigende wijze laat Dera zien dat de literaire kritiek hier enerzijds sterk institutioneel gebonden was, anderzijds echter in wisselwerking stond met de traditionele geschreven kritiek. Voor zijn onderzoek...

Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.
Ongeziene blikken. Nabeschouwing bij de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur
Terugblik [Recensie] Ongeziene blikken is, als beschouwing achteraf op de Geschiedenis van de Nederlandse¬†literatuur (GNL), een novum. Alle Nederlandse literatuurgeschiedenissen die ik in dit¬†verband weer eens bekeken heb beginnen met een woord vooraf, waarin uiteengezet¬†wordt hoe de taak van de betreffende geschiedschrijving is opgevat. Soms volgde dan¬†nog een ‚ÄėInleiding‚Äô waarin begrippen als literatuur, esthetica, de relatie tussen literaire¬†kritiek (‚Äėsubjectief‚Äô) en literatuurgeschiedenis (‚Äėobjectief‚Äô) behandeld werden. Jan te¬†Winkel bijvoorbeeld nam daar in het eerste deel van zijn Ontwikkelingsgang der¬†Nederlandsche letterkunde (1922), niet minder dan 104 bladzijden voor. Hij gebruikte die¬†ook om nader in te gaan op allerlei literaire begrippen om, ten slotte, de eisen te schetsen¬†waaraan een...

Lees verder...

English as a Literature in Translation
In de bloedsomloop van de literatuur Over Fiona Doloughans English as a Literature in Translation In haar boek English as a Literature in Translation stelt Fiona Doloughan dat de hedendaagse¬†Engelstalige literatuur in toenemende mate verweven is met meertaligheid en¬†vertaling. Taal en thematiek zijn hier geen monolithische, nationale blokken meer,¬†maar weerspiegelen het pluriforme, plurilinguale en pluriculturele van de wereld die¬†erin beschreven en verkend wordt. Dat is op zich geen bijzondere waarneming, per¬†slot van rekening is zij al eerder gedaan, bijvoorbeeld in taalgebieden die van meet af¬†aan meertalig zijn ‚Äď ik denk aan Isra√ęl, dat vanaf zijn bestaan tal van talen moest verenigen¬†in een nieuw soort meertalig...

Lees verder...

Artikel door:

Beoordeling:

  • Geen cijfer gegeven.
Imagining Sameness and Difference in Children’s Literature
Verrassend vooruitstrevend: de beeldvorming van ‚Äėandere‚Äô¬†culturen in de westerse jeugdliteratuur sinds de Verlichting [Recensie]¬†Culturele identiteit, diversiteit, (post)multiculturalisme en alteriteit zijn concepten die¬†de laatste jaren niet meer uit het jeugdliteratuuronderzoek weg te denken zijn. Amerikaanse¬†wetenschappers spelen op dit vlak een voortrekkersrol, met boeken als Critical¬†Multicultural Analysis of Children‚Äôs Literature, Diversity in Youth Literature en Was the Cat in¬†the Hat Black? tot resultaat.1 Openlijk en onderhuids racisme en de ondervertegenwoordiging van ‚Äėmensen van kleur‚Äô in kinder- en jeugdboeken vormen de rode draad¬†in deze studies, die voornamelijk met hedendaagse primaire literatuur werken. De anthologie Imagining Sameness and Difference,¬†From the Enlightenment to the Present Day¬†(2017) kadert in een Europese...

Lees verder...