Environmental success stories
Techniek als antwoord op de milieuproblematiek [Recensie] Wees niet al te optimistisch over het punt of wetenschap en techniek alle milieuproblemen kunnen oplossen, stelt Frank Dunnivant halverwege zijn boek Environmental success stories; solving major ecological problems & confronting climate change. Zolang de bevolking toeneemt en de welvaart blijft groeien blijft elke aanpak achter de feiten aan lopen. Aan de andere kant relativeert Dunnivant zijn standpunt, en wijst hij erop dat je op dit terrein niet te snel conclusies moet trekken, want het duurt nu eenmaal een tijd voordat technische maatregelen effect hebben. Zo heeft het bijvoorbeeld wel een eeuw geduurd voordat de behandeling van afvalwater...

Lees verder...

Artikel door:

Beoordeling:

 • (2)

Spiegelzee

Spiegelzee
De mens en de zeespiegel Salomon Krooneberg weeft in zijn nieuwste boek Spiegelzee opnieuw de geologie en antropologie soepel ineen tot een boeiend verhaal. [Recensie] De emeritus hoogleraar geologie aan de TU Delft, is een rasverteller. Ditmaal gaat het specifiek over de zeespiegelstijging en -daling in de laatste 120.000 jaar, de era waarin Homo sapiens de aarde bevolkt. Het boek legt de zeespiegelstijging langs een geologische meetlat om duidelijk te maken dat het niks bijzonders is. In de geologische periode Eemien (126.000 tot 116.000 jaar geleden) lag de zeespiegel 6 m hoger dan nu, om gedurende 105.000 jaar gestaag met 120 m te dalen, en...

Lees verder...

Artikel door:

Beoordeling:

 • Geen cijfer gegeven.
Hoe zwaar is licht
Vermakelijk, maar weinig zinvol Over het nut van de Nationale Wetenschapsagenda kun je twisten en datzelfde kun je doen over Hoe zwaar is licht. In dit boek, dat is samengesteld door Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan (beide geven leiding aan de Nationale Wetenschapsagenda) geven ruim honderd wetenschappers in enkele paginaā€™s antwoord op evenzoveel vragen die zijn voorgelegd aan de Nationale Wetenschapsagenda. Hoewel de meeste vragen getuigen van een gezonde portie nieuwsgierigheid van het type dat de geĆ«ngageerde burger in wetenschap doet interesseren, zijn het alleszins geen wetenschappelijke vragen. En met antwoorden die niet groter zijn dan enkele paginaā€™s, kunnen deze ook niet wetenschappelijk...

Lees verder...

Artikel door:

Beoordeling:

 • (2)
Computerpioniers
Over wanneer het computeren begon in Nederland [Recensie] Wie nu moeiteloos via internet een giro-overschrijving doet zal zich niet snel realiseren dat een kleine 100 jaar geleden een dergelijke handeling zeer moeizaam verliep. In 1922 wilde de PTT de betaalservice automatiseren met behulp van ponskaartenapparatuur, maar deze omwenteling liep uit op een ongekend debacle. De PTT maakte pas op de plaats, in 1960 ging het bedrijf pas definitief over tot het automatiseren van het betalingsverkeer. Dit is een van zeer vele voorbeelden die techniekhistoricus Gerard Alberts en informaticus Bas van Vlijmen in hun grondig onderlegde en fraai geĆÆllustreerde boek over de geschiedenis van de computer...

Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

 • (4)
Turfschuiten en kustvaarders
Historisch inzicht in noordelijke scheepsbouw [Signalering] Het is opvallend dat er vele werven in Noord-Nederland liggen die zich alle gespecialiseerd hebben in de bouw van vooral kustvaartschepen. Hoe is dat zo gekomen? Daartoe geeft Uitgeverij Verloren eind 2016 het boek Turfschuiten en Kustvaarders,Ā een geschiedenis van de Groninger scheepsbouw uit. Voor het eerst in decennia poogt een auteur op basis van stevig historisch onderzoek een overzicht te geven van de Groninger scheepsbouw. Het boek beschrijft de grote energievraag uit turf in de Gouden Eeuw, tot schippers die ScandinaviĆ« wilden bereiken met grotere zeeschepen. Maar ook de ontwikkeling van de stoommachine en de introductie van computers voor...

Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

 • Geen cijfer gegeven.
Jongens, maak het maar mooi
Geweldig praktijkhandboek [Recensie] Weinig steden in Nederland ondergingen in de tweede helft van de vorige eeuw zoveel bouwkundige veranderingen als Amsterdam. De vorig jaar overleden stadsontwikkelaar Max van den Berg was nauw betrokken bij veel van die veranderingen, waarover hij uitweidt in het eind vorig jaar uitgekomen boek Jongens, maak het maar mooi, Stadsontwikkelaar en ambtenaar in Amsterdam 1963-1986. Hij schetst hij op fraaie, doch soms enigszins onoverzichtelijke wijze, zijn ervaringen met leidinggevenden en (lokale) politici, wat niet zelden tot verbazing en frustratie leidt bij de stadsontwikkelaar van Publieke Werken. Het boek is in essentie Ć©Ć©n grote verzameling memoires, wat de leesbaarheid alleen maar ten...

Lees verder...

Artikel door:

Beoordeling:

 • (3)
De Stad van Bosch
De stad van Bosch in 3D [Recensie] Hoe laat je zien hoe een stad er vroeger uit zag? Om voor elk historisch gebouw een maquette te bouwen is natuurlijk onbegonnen werk, maar gelukkig zijn er inmiddels andere methoden voorhanden. "De nieuwste 3d-technieken bieden hierbij uitkomst", schrijft Ronald Glaudemans in een boek over de bouwhistorie van 's-Hertogenbosch. "Door het bouwhistorisch onderzoek uit te werken in de vorm van een virtuele reconstructie, kunnen voor een ieder aantrekkelijke beelden worden gemaakt." Het is niet toevallig dat bouwhistoricus Glaudemans en zijn collega Jan Viguurs van de gemeentelijke afdeling Erfgoed hierbij de periode rond het begin van de 16e eeuw...

Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

 • (3)
Digital Dividends
Internet vergroot de ongelijkheid Meer mensen op de wereld hebben een mobieltje dan toegang tot drinkwater, laat staan tot een toilet. In die zin kun je de digitale revolutie dus zeker een succes noemen. Er zijn ook legio voorbeelden te geven van mensen die zich dankzij internet aan de armoede hebben kunnen ontworstelen, bijvoorbeeld omdat ze op afstand de prijzen van gewassen kunnen bijhouden en op grond daarvan betere beslissingen nemen wat te verbouwen of wanneer te oogsten. Maar, zo vroeg de Wereldbank zich af, als je er van een afstandje naar kijkt, los van de individuele successen, zijn samenlevingen als geheel er wat mee...

Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

 • (3)
Bioenergy Crops for Ecosystem Health and Sustainability
De controverse rond bio-energie [Recensie] Net nu de milieuorganisatie Transport & Environment recent in het nieuws heeft gebracht dat biodiesel 80 % schadelijker is dan gewone diesel, verschijnt over dit onderwerp het boek van de Australische milieukundige Alex Baumber. In de inleiding Bioenergy Crops for Ecosystem Health and Sustainability erkent de auteur dat er diverse controverses bestaan rond bio-energie, zoals ontbossing en de concurrentie met voedselproductie. "Maar ik was ook geĆÆntrigeerd door de mogelijkheid dat gewassen, zoals de mallee eucalyptus en de wilg, een behoorlijk ander beeld zouden kunnen leveren, met name in de rurale landschappen (ā€¦)." De aan de Australische University of New South...

Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

 • Geen cijfer gegeven.

Power density

Power density
Te weinig ruimte voor duurzame energie? [Recensie] ā€˜Energiedichtheid is makkelijk, vermogensdichtheid is verwarrendā€™, schreef Vaclav Smil, emeritus hoogleraar aan de University of Manitoba, een aantal jaren geleden. Onlangs verscheen zijn boekĀ Power density; a key to understanding energy sources and uses, waarin Smil onderbouwt waarom hij meent dat we het eerste begrip moeten vervangen door het tweede. Smil, auteur van ruim dertig boeken, waaronder een flink aantal over energie, verduidelijkt dat energiedichtheid de verhouding tussen de hoeveelheid energie per gewichts- of volume-eenheid aangeeft, terwijl het bij vermogensdichtheid gaat om de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit in watt per vierkante meter. Maar omdat er zoveel variabelen in het geding...

Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

 • Geen cijfer gegeven.

Drones

Drones
Zelfbouwgids voor drones [Signalering] Vier elektromotoren, vier propellers, een hoop elektronica en een behuizing, meer is er niet nodig voor de bouw van een drone. Deze opsomming kan elke handige knutselaar ook bedenken, maar gelukkig gaat het onlangs verschenen boek Drones, bouwen, vliegen, fotograferen, een stuk verder door ook uit te leggen hoe de lithium-polymeer batterijen het veiligste te behandelen zijn, dat de elektromotoren met minimaal 8.000 omwentelingen per minuut moeten draaien en welke electronic speed controllers (escā€™s) de voorkeur verdienen. Ook de keuze voor de propellers en de vluchtcontroller komen aan bod. Alleen het casco van de voorgestelde drone zou een wat professionelere uitstraling...

Lees verder...

Artikel door:

Genres:

Auteurs:

Beoordeling:

 • Geen cijfer gegeven.
Spanning & Sensatie
Elektrotechniek en Micro-elektronica voor insiders [Recensie] Naar aanleiding van het 110-jarig bestaan van het vak elektrotechniek aan de TU Delft, heeft de universiteit eind vorig jaar het boek Spanning & Sensatie gepubliceerd, dat het ontstaan en de ontwikkeling van dit vakgebied uit de doeken doet. Het boek, dat in zijn opmaak nogal schools overkomt, gaat in eerste instantie vooral in op de ontwikkeling van het Nederlandse elektriciteitsnet, maar al snel wordt duidelijk dat dit onlosmakelijk verbonden is met de ontwikkeling van het vak elektrotechniek. Het opzetten van regionale en later landelijke elektriciteitsnetten was in eerste instantie onbekend terrein, waardoor tegelijkertijd het onderzoek naar en onderwijs...

Lees verder...

Artikel door:

Auteurs:

Beoordeling:

 • Geen cijfer gegeven.