Berg, Jan van den

Berg, Jan van den

In 1988 studeerde Jan af als politicoloog. Een carriĆØre in politiek of ambtelijk Nederland heeft hij echter nooit geambieerd. Zijn afstudeeronderwerp (IsraĆ«lische kernbewapening) en belangstelling voor transport leidden al snel tot de keuze om over deze onderwerpen te gaan schrijven. Aanvankelijk beperkte hij zijn onderwerpen tot defensie en transport. Later breidde hij zijn werkterrein uit naar onder andere energie, industrie en arbeidsomstandigheden en veiligheid op de werkplek. Jan heeft altijd als freelance journalist gewerkt. De politiek volgt hij intussen nog altijd met meer dan gemiddelde belangstelling.

13 Recensies

13-09-2021

Reuzenarbeid

De vorming van het moderne Nederland in beeld gebracht Een tot anderhalve eeuw geleden kende Nederland een hausse aan infrastructurele bouwprojecten. Een fraai fotoboek laat zien hoe die fase verliep en hoe het aanzicht van Nederland erdoor veranderde. [Recensie] Het Nederland van de negentiende eeuw staat niet bekend als een dynamisch land. Dat beeld behoeft bijstelling, zo laat het boek...


08-08-2019

Sous les armes

Nederlanders in dienst bij Napoleon [Recensie] In de negentiende eeuw heeft Nederland als zelfstandige natie behoudens militair optreden in de koloniƫn weinig strijd geleverd. Maar de eeuw begon met de massale inzet van Nederlandse soldaten in dienst van Napoleon. Van 1806 tot 1810 maakte het Koninkrijk Holland deel uit van het Franse rijk. In de vier jaren die daarop volgden...


31-07-2019

Samen met de CIA

Spioneren met Amerika [Recensie] Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben tijdens de Koude Oorlog op veel grotere schaal samengewerkt, dan tot nu toe bekend was. Op grond van recent geopende archieven en gesprekken met medewerkers van deze diensten heeft Cees Wiebes het boek Samen met de CIA geschreven. Het laat zien dat Nederlandse diensten, agenten en bedrijven voor de CIA waardevolle...


17-07-2019

De troepenmacht in Suriname

Geschiedenis van het Nederlandse leger in Suriname geboekstaafd [Recensie] Een deel van de Nederlandse militaire geschiedenis heeft zich afgespeeld in Suriname. Over de periode 1940 – 1975 is het boek De Troepenmacht in Suriname gepubliceerd door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Na de capitulatie van Nederland in 1940 namen de Amerikaanse strijdkrachten de verdediging van Suriname over van het...


03-07-2019

Door staal gedreven

Boek beschrijft een eeuw geschiedenis van Tata Steel IJmuiden [Recensie] Een eeuw geleden werd in IJmuiden Hoogovens opgericht. Het bedrijf, dat sinds 2007 Tata Steel IJmuiden heet, heeft dit jubileum groots gevierd. Als onderdeel hiervan is het boek ‘Door staal gedreven’ gepubliceerd. Dat Nederland een ijzer- en staalproducerend bedrijf zou krijgen, lag rond 1900 niet voor de hand. De bodem...


26-06-2019

De tegenaanval

Leven en ondergang van onderzeebootcommandant Anton Bussemaker [Recensie] De strijd tussen de Nederlandse en Japanse marines in Nederlands-Indiƫ is vooral bekend door de Slag in de Javazee op 27 februari 1942, waarbij een geallieerde vloot onder commando van schout-bij-nacht Karel Doorman vernietigend werd verslagen. Reeds eerder waren er Nederlandse marineschepen verloren gegaan. Zo was op 15 december 1941 de onderzeeboot...


19-06-2019

In het diepste geheim

Nederlandse onderzeebootgeheimen onthuld Spionage-operaties van Nederlandse onderzeeboten van 1968 tot 1991 [Recensie] Langzaam maar zeker komt de discussie over het vervangen van de onderzeeboten van de Koninklijke Marine op gang. Een van de argumenten die hierin een rol speelt, is dat deze schepen zeer geschikt zijn voor heimelijke verkenning. Dat de marine dit al tientallen jaren doet, is wel bekend....


12-06-2019

De brandende kampongs van Generaal Spoor

Massageweld kenmerkt Indonesische onafhankelijkheidsoorlog [Recensie] Dat Nederlandse troepen tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog nodeloos veel geweld hebben gebruikt, is al lang bekend. Het is ook een feit, dat er nog veel onbekend is over de schaal waarop dat is toegepast en over het aantal slachtoffers. De brandende kampongs van generaal SpoorĀ is tot nu toe de meest uitvoerige studie van dit geweld....


06-05-2019

Fabrieksschoorstenen in Nederland

Ode aan fabrieksschoorsteen [Recensie] Nederland heeft sinds de introductie van de stoommachine in 1775 zoā€™n 11.000 schoorstenen gekend bij fabrieken, centrales, gemalen en bedrijven. Voor wie de geschiedenis van die schoorstenen wil leren kennen, is er nu het boek Fabrieksschoorstenen in Nederland. Auteur Arjan Barnard besteedt onder meer aandacht aan de opbouw van schoorstenen in Nederland; die zijn in eerste...


29-04-2019

Het Waterloopbos

Spelen met water, zand en bootjes [Recensie] Hendrik Lorentz is behalve Nobelprijs-winnaar natuurkunde ook de grondlegger van het waterloopkundig onderzoek in Nederland. Zijn wiskundige aanpak, waarmee hij in 1918 begon, leverde echter te weinig kennis op om de geplande Zuiderzeewerken van voldoende wetenschappelijke basis te voorzien.Ā Daarvoor waren ook modellen nodig, die vanaf 1920 bij de Technische Hogeschool Delft werden gebouwd...


15-04-2019

De haven van Rotterdam

Ode aan Rotterdam Het boek De haven van Rotterdam brengt de dynamiek van Europa’s grootste haven fraai in beeld. [Recensie] Het belang voor de logistiek, industrie en werkgelegenheid wordt beschreven in overzichtsartikelen en in 36 korte portretten van locaties in de haven. Naast economische aspecten komen ook zaken als wonen, natuur en recreatie aan bod. Uiteraard ontbreken statistieken niet, zoals...


08-04-2019

Het gaat bijna altijd goed

Drinkwaterzaken op een rijtje gezet [Recensie] Nederlanders zijn gewend aan goed drinkwater dat voor een luttel bedrag beschikbaar is. Het is hoogst zelden dat er geen water uit de kraan komt, of dat kraanwater verontreinigd is. Toch gebeurt er zoiets van tijd tot tijd. Wat er dan precies aan de hand is en wat daaraan gedaan wordt, is het onderwerp...


01-04-2019

Albert Gillis von Baumhauer, een veelzijdig Nederlandse luchtvaartingenieur (1891-1939)

Luchtvaartpionier Albert von Baumhauer komt tot leven [Recensie] De geschiedenis van de Nederlandse luchtvaart wordt voor de meesten gedomineerd door mensen als Anthony Fokker en Albert Plesman. Hoeveel mensen zegt de naam Albert Gilles von Baumhauer iets? Vermoedelijk zeer weinig, maar er is een gerede kans dat deze luchtvaartingenieur bekender wordt, nu er een fraaie biografie over hem verschenen is....