Bossche, Marc van den

Bossche, Marc van den

(1960) is hoogleraar cultuurfilosofie aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij begin jaren tachtig ook onder andere filosofie studeerde. Voordat hij startte met zijn academische carriĂšre werkte hij als journalist. Van den Bossche is een fanatiek wandelaar en wielrenner. In zijn boeken doet hij verslag van zijn persoonlijke leven, van de dingen die hem boeien en overkomen, uiteraard doorspekt met filosofische analyses. Zo schreef hij een aantal sportboeken, maar het meest persoonlijk boek ontstond na de ziekte en het overlijden van zijn vrouw Hilde: Leven na de dood. Dagboek van een rouwproces (2014).

Op zijn blog https://www.marcvandenbossche.be/ doet hij wekelijks verslag van zaken die hem bezighouden en opvallen.

12 Recensies

21-06-2020

De onsterfelijkheid van het bewustzijn

De tijd van mijn leven [Essay] Ik begin met een persoonlijke noot. Na de dood van mijn vorige echtgenote, zomer 2011, zocht ik wekenlang naar woorden die uitdrukking konden geven aan wat ik de dag van haar crematie en asverstrooiing ervaren had: een geliefde die er niet meer is, die nergens meer is, niet tastbaar, niet voelbaar. Je stelt een...


07-06-2020

Over geweld

We can’t breathe [Essay] Ik schrijf dit verhaal vanuit een dubbel ongemak. Het eerste had ik gisterenmorgen (30 mei/red.] toen ik op Facebook een stuk deelde van Ana Deumert, prof. sociolinguistiek aan de University of Cape Town. Haar stuk in Diggitmagazine toonde een niet vaak belicht hoekje in het werk van Hannah Arendt: uitspraken die alleen maar als racistisch en van een wit superioriteitsgevoel...


30-05-2019

BeĂŻnvloeiingen

De kunstenaar als filosoof. Yves Velter en het gesprek dat we zijn [Blog] Hoe gaat een kunstenaar in gesprek met de wereld? Hoe doet een filosoof dat? Doen zij dat op vergelijkbare wijze? Ik zie zowel kunst als filosofie als manieren van verhalen vertellen en als vormen van verbeelding. Filosofie en kunst gaan over onze verbeeldingen. Altijd in het meervoud....


01-07-2018

The Ethics of Immigration

Open grenzen (deel 2 en slot) [Essay] Mijn eerdere pleidooi voor open grenzen en open migratie lijkt hier en daar gemoederen te beroeren. Een positieve reactie kreeg ik alvast van de SERV, een studiedienst waarin de sociale partners samenzitten en die in december 2017 met een tienpuntenplan advies uitbrachten aan minister Muyters. Zij pleiten daar voor een meer open beleid...


26-06-2018

Voorbij Fort Europa 26-6

Open grenzen (deel 1) [Essay] Het lijkt wel een favoriete bezigheid van politici dezer dagen om het politieke veld aan een weinig nuance verdragende tweedeling te onderwerpen. Kamp A zegt wit, kamp B houdt het bij zwart. Het ene kan vervolgens niet met het andere in dialoog gaan. Wie bijvoorbeeld verzoenende taal gebruikt in verband met vluchtelingen en een mogelijke...


18-02-2018

Vloeibare tijden - leven in een eeuw van onzekerheid

Vreemdelingen uitkotsen of opeten De Belgisch-Iraanse vrouwenrechtenactiviste Darya Safai maakte een maand geleden bekend dat zij lid wordt van een conservatieve Vlaams-nationalistische partij. Darya Safai laat weten dat ze ervan overtuigd is dat vreemdelingen hier kunnen integreren door de Vlaamse identiteit over te nemen en normen en waarden die daarmee samenhangen te delen. Best mogelijk dat dit opnieuw een zondermeer...


11-02-2018

Humanismen. Filosofische beschouwingen over diversiteit en pluraliteit

Over grenzen en een humanisme in het meervoud [Essay/herpublicatie] Debatten gaan dezer dagen weer over (open en/of gesloten) grenzen en over culturele identiteiten. Ik vind dat geen evidente termen, ‘grenzen’ en ‘identiteiten’. Kunnen we ze misschien ook anders bekijken? En misschien ligt daar een opdracht voor wat ik als een actueel humanisme beschouw. Een humanisme dat expliciet in het meervoud...


12-11-2017

Riskante humaniteit

Morele onverschilligheid [Essay] De scĂšne speelt zich af ergens in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vader en zoon, protestants van geloof, keren terug van een bezoek aan een tante. De vader heeft van zijn zus een half brood meegekregen. Ze meende dat het eigen, nochtans ook al karige rantsoen gerust kon gedeeld worden met een gezin met opgroeiende kinderen, voor...


29-10-2017

Slow Sex

Zin in seks [Essay] Het zou kunnen dat Harvey Weinstein definitief zijn naam heeft gegrift in de geschiedenis van de morele vooruitgang. We kunnen maar hopen dat de vloed aan berichten over de wansmakelijke seksuele praktijken waaraan de man zich verlustigde en de vernedering van vrouwen die daarmee gepaard ging, een keerpunt kunnen betekenen in wat al veel langer, als...


22-10-2017

Pragmatisme

Hotel Diversiteit [Essay] Mag ik beginnen met een bijna onwezenlijk on-actueel citaat? “Met de moed tot vergissing en met een veelheid aan waarheden te leven, is een typisch Amerikaanse deugd.” De uitspraak komt van de Duitse filosoof Detlev Horster in een boek over Richard Rorty en hij gebruikt deze woorden om de Amerikaanse pragmatistische filosofie te omschrijven. De grote namen...


15-10-2017

Verdwaalde stad 

Denken met onze voeten – een filosofie van het wandelen [Essay] Ik ben al langer gefascineerd door de intieme  – ik ben zelfs geneigd te zeggen ‘viscerale’ – band tussen lichaamsbeweging en denken. Beweging prikkelt het denken, baart allerlei creatiefs, soms op onvermoede en onverwachte, altijd op verrassende wijze. Een paar dagen geleden is het nieuwste boek van mijn VUB-collega...