Cohen, Jaap

Cohen, Jaap

(1980) is historicus. Hij verbindt graag de actualiteit aan de geschiedenis (en andersom) en publiceert daarover in uiteenlopende boeken, kranten en tijdschriften. Daarnaast schrijft hij recensies in NRC Handelsblad en Geschiedenis Magazine.jaapcohen.nl
In 2015 promoveerde hij aan de UvA op De onontkoombare afkomst van Eli d’Oliveira. Een Portugees-Joodse familiegeschiedenis (Querido). Eerder verscheen What’s New? 100 vergelijkingen tussen het verleden en vandaag (Querido, 2011). Momenteel werkt hij aan een biografie van Theo van Gogh.

10 Recensies

27-09-2017

The undivided past

Mijd de contrasten, zoek de nuances tussen ‘wij’ en ‘zij’ Historici vertellen vaak maar één kant van het verhaal. Ze spreken over ‘good guys’ en ‘bad guys’, maar vergeten de...


13-09-2017

Samuel Pallache

Kaper en diplomaat [Recensie] De Marokkaans-joodse diplomaat Samuel Pallache wordt aan het begin van de zeventiende eeuw door de Marokkaanse sultan op een missie gestuurd. Hij moet naar de Republiek...