Dijk, Wouter van

Dijk, Wouter van

Wouter van Dijk is historicus en studeerde Middeleeuwse en Vroegmoderne Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij is als onderzoeksmedewerker verbonden geweest aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en de Universiteit Utrecht. Momenteel is hij werkzaam als Archivist Collectiebeheerder bij archiefdienst Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Hij schrijft regelmatig boekrecensies en artikelen voor Hereditas Nexus.

138 Recensies

15-04-2021

How does it feel

Fans over hun band met Bob Dylan… [Recensie] Bob Dylan is een van de meest iconische muzikanten uit de popmuziek. Productief sinds de vroege jaren zestig heeft hij inmiddels meer dan vijftig albums op zijn naam staan. Hij heeft veel fans, maar er zijn er net zoveel die niets moeten hebben van de ‚Äėzingende kraai‚Äô. In 2016 was Dylan de...


25-03-2021

Moesman

Surrealisme en sadomasochistische fantasie√ęn [Recensie] De enige officieel erkende surrealistische schilder die we in Nederland gehad hebben was Joop Moesman (1909-1988). Hij woonde en werkte lange tijd in Utrecht. Moesman had zijn grafische talent van geen vreemde, zijn vader was tekenaar en lithograaf en had een steendrukkerij. Moesmans talent werd door zijn vader gestimuleerd en de jonge Joop volgde tekenlessen...


30-01-2020

De bibliotheek

De mooiste bibliotheken ter wereld [Recensie] Ondanks al het digitaal geweld is het symbool bij uitstek voor de kennis die wij als mensen vergaren nog steeds het boek. Het is daarom dat de bewaarplaats voor boeken, de bibliotheek, nog altijd tot de verbeelding spreekt als brandpunt van intellectuele vooruitgang, kennis en in het verlengde daarvan; macht. In vroegere eeuwen zichtbaarder...


17-12-2019

Opstaan in het Lloyd Hotel

Over de drijfveren van PvdA-voorman Lodewijk Asscher [Recensie] Lodewijk Asscher is als de politiek leider van de PvdA een van de kopstukken van de Nederlandse politiek. Na een glansrijk wethouderschap in Amsterdam werd hij door de sociaaldemocraten naar Den Haag gehaald als politiek wonderkind. Die glans verdween echter al snel toen hij namens de partij als Vicepremier en Minister van...


20-11-2019

The Atlas of the Irish Revolution

The period in which the Irish national state took shape [Review] The period of the Irish Revolution, ca. 1912-1923, forms a watershed in modern Irish history. It was the period in which the Irish national state took shape, and the outcome of the conflict of that time still determines the status of the two entities that exist today; the Irish...


25-09-2019

Oorlogen overzee

Militair optreden door compagnie en staat buiten Europa 1595-1814 [Recensie] Uitgeverij Boom en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie zijn bezig met een bijzonder project. Het heeft tot doel een reeks standaardwerken te publiceren over de militaire geschiedenis van Nederland vanaf de vroegmoderne tijd. Het hier besproken boek is het tweede deel in de serie, eerder verscheen De Tachtigjarige oorlog....


18-09-2019

Honderdste geboortejaar Joop den Uyl (1919-1987)

De erfenis van Den Uyl [Recensie] Weinig politici weten ruim dertig jaar na hun dood nog zo de tongen los te maken als Joop den Uyl. Bewonderd door politieke geestverwanten, verguisd en verafschuwd door zijn tegenstanders. Het zegt wat over de zijn idee√ęn, begeestering en manier van politiek bedrijven dat hij onder linkse politici van nu vaak genoemd wordt als...


01-08-2019

De revolutie die niet doorging

De vergissing van Troelstra [Recensie] In 1918 waarde de revolutie door Europa. De tsaar in Rusland had het veld al moeten ruimen tijdens de Oktoberrevolutie van 1917 en nauwelijks een jaar later namen in Kiel, M√ľnchen en Berlijn arbeiders, matrozen, soldaten en tal van hervormingsgezinde burgers het heft in eigen hand en was met de vlucht van Wilhelm II ook...


24-07-2019

Vestingsteden van Goud

Wandelgids voor de Oude Hollandse Waterlinie [Rcensie] Toen in de zomer van 1672 de Republiek van alle kanten tegelijk werd aangevallen leek de regering radeloos, het volk redeloos en het land reddeloos, maar toen was daar… de Oude Hollandse Waterlinie! En natuurlijk prins Willem III, de latere koning-stadhouder, die met zijn militair vernuft en kordate optreden de linie tot laatste...


17-07-2019

Schaduwjaren

Crisisjaren? [Recensie] De jaren dertig staan in het Nederlandse collectieve geheugen gegrift als zwaar, duister, armoedig en angstig. De economie zat in het slop en het monster van de oorlog wierp zijn schaduw vooruit. Natuurlijk was er sprake van armoede, ellende en oplopende internationale spanningen, maar ons beeld van de jaren dertig is in grote mate negatief be√Įnvloed door de...


24-04-2019

The Irish Hand

Irish scribes and manuscripts [Recensie] This book is a reworking of an earlier edition published years ago but has now been revised and expanded to celebrate more than 1500 years of Irish scribes and manuscript-making. The author, Timothy O’Neill, is a leading authority on Irish manuscripts and their history. His book is divided into two parts; in the first O’Neill...


17-04-2019

Roman Conquests: Gaul

The demise of Celtic Gaul [Recensie] In history there are some topics that keep historians occupied throughout the decades. The Roman conquest of Gaul, and especially Vercingetorix’ last stand at Alesia have entered the pantheon of French myth in the course of the nineteenth century and have remained there ever since. For what if-historians the campaign of Vercingetorix against Caesar remains...


31-03-2019

Song of the Vikings

The life of the Icelandic Homer [Recensie] Practically everyone will have heard of Odin, Thor, Loki or some of the other gods of Norse mythology. For a large part, that fact in itself is due to one Icelandic chieftain from the thirteenth century named Snorri Sturluson (1179-1241). Besides being writer of great medieval works of Norse history and mythology such...


13-03-2019

Seán MacDiarmada  

The life of Seán MacDiarmada [Recensie] The uprising that broke out in Dublin and some other places in Ireland in 1916 was largely directed by two people; Tom Clarke and Seán MacDiarmada. In popular history, the focus is on Patrick Pearse as provisional president of the Republic of Ireland, and James Connolly the charismatic workers’ leader. In the background, however,...


13-03-2019

John MacBride

The life of John MacBride, Boer War hero and Irish rebel [Recensie]John MacBride (1868-1916) is a bit of a stranger when seen between the other executed rebels of the Easter Rising. He was not involved at all in the planning industry in the run-up to the uprising, but joined spontaneously when the events unfolded during Easter Week in Dublin. He...


27-02-2019

Radbod 

De historische Radbod achter de mythische koning [Recensie] De afgelopen tijd heeft de legendarische Friese ‚Äėkoning‚Äô Radbod (of Radboud, Redbad) zich flink mogen verheugen in toegenomen aandacht. Met het uitbrengen van een bioscoopfilm met Hollywood-allures was Radbod weer even helemaal terug in het centrum van ons historisch geheugen. Althans ‚Äėterug‚Äô? Het is de vraag of deze mythische figuur ooit in...


13-02-2019

De slag bij Vlaardingen

De slag bij Vlaardingen in de context van de elfde eeuw [Recensie] Duizend jaar geleden vond bij Vlaardingen een belangrijke veldslag plaats. De plaatselijke graaf Dirk III versloeg daar toen een leger van de Duitse keizer Hendrik II van wie hij een vazal was. Na de slag kon Dirk zijn onafhankelijke positie in het graafschap, toen nog West-Frisia in plaats...


11-02-2019

Anglo-Saxon Literary Landscapes

Ecotheory and the environmental imagination [Recensie] The environment is a hot topic nowadays, both literally and figuratively speaking, with the effects of global warming being visible all over the planet. Our dealings with nature are therefore intensely debated and investigated. However, this isn’t the case as regards historical research. Heide Estes now, has done something new in this book. She...


06-02-2019

Koloniale oorlogen in Indonesi√ę

Overzichtelijke koloniale krijgsgeschiedenis [Recensie]Piet Hagen heeft een indrukwekkend overzichtswerk afgeleverd van de laatste vijfhonderd jaar geschiedenis van Indonesi√ę. De focus van het boek ligt op de oorlogen die zich in die periode in het gebied afspeelden. Hagen heeft niet geprobeerd aan de historiografie bij te dragen door middel van nieuwe inzichten of onderzoeksresultaten. In zijn inleiding geeft hij aan dat...


23-01-2019

De rode jonker

Het geweten van de Nederlandse sociaal-democratie [Recensie] Marinus van der Goes van Naters (1900-2005) was tijdens zijn leven een vermaard politicus en sociaal-democraat, die ook na zijn actieve loopbaan nog geregeld van zich deed spreken als ‚Äėhet geweten van de Nederlandse sociaal-democratie‚Äô. Van der Goes‚Äô leven omspande de gehele twintigste eeuw, en gezien zijn politieke activiteiten in binnen- en buitenland...


16-01-2019

Warfare in Northern Europe before the Romans

Archaeological investigation of prehistoric warfare [Recensie] The waging of war in prehistoric Northern Europe has hitherto not been the subject of many studies and publications. Therefore Julie Wileman, post-doc researcher at the University of Winchester, explains her purpose with this book is provide broader knowledge among the general public of Northern European pre-Roman warriors and their ways of waging war....


16-01-2019

Warfare in Medieval Manuscripts

Oorlog, zoals opgeschreven in de boeken [Recensie] Medieval manuscripts continue to appeal to our imagination, as well as the manner of warfare in the Middle Ages. How wonderful is it then, when a book is published that is entirely devoted to the imagination of this subject in manuscripts. It turns out that in Medieval manuscripts there are often images that...


15-01-2019

Amerikanen lopen niet

Verslag uit het land van Donald Trump [Recensie] ‚ÄúEr waart een spook door Europa‚ÄĚ, schreven Marx en Engels al in het revolutiejaar 1848 in hun Communistisch Manifest. Daarmee doelden ze op de geest van revolutie en verzet die bezit had genomen van veel mensen die hun politieke en economische onvrije status niet langer accepteerden maar daar tegen in verzet kwamen....


09-01-2019

Macht en aanzien

De Middeleeuwse adel van Kennemerland [Recensie] Met dit boek over de Middeleeuwse hoge adel van Kennemerland doet emeritus-hoogleraar Cordfunke een poging de geschiedschrijving over adellijke geslachten weer nieuw leven in te blazen. Het onderwerp heeft in de loop van de vorige eeuw niet de aandacht van historici gekregen die het verdient, aldus Cordfunke. Adelsgeschiedenis werd gezien als elitair en lange...


03-01-2019

De Dageraad

De geschiedenis van De Dageraad [Recensie] Dit jaar [2018/red.] vieren we het jubileum dat 100 jaar geleden het besluit werd genomen tot de bouw van het sociale woningbouwcomplex De Dageraad. Het Dageraadcomplex is één van de meest monumentale gebouwen in Amsterdamse Schoolstijl in ons land. Vanwege het jubileum van dit bijzondere woningbouwproject heeft Museum Het Schip dat gewijd is aan...


02-01-2019

De Watergeuzen

De watergeuzen in het waddengebied [Recensie] Vandaag de dag blijven de watergeuzen tot onze verbeelding spreken als dappere vrijbuiters en opstandelingen van het eerste uur in het verzet tegen Filips II in de Nederlandse Opstand. Ze namen het op tegen de almachtige Spaanse koning toen weinigen dat in hun hoofd durfden te halen. Tijdens de eerste jaren van de Opstand...


27-12-2018

Gouden Middeleeuwen

De Dark Ages in de schijnwerpers [Recensie] Voor de periode tussen het uiteenvallen van het Romeinse Rijk in het Westen en de opkomst van de Karolingische dynastie in het huidige Nederland is ten onrechte maar weinig aandacht, waardoor mensen er niet veel vanaf weten. Met onder andere deze stelling rechtvaardigt Annemarieke Willemsen het schrijven van dit boek over Merovingisch Nederland....


26-12-2018

De Nederlandse Revolutie

Revolutionair Nederland eind achttiende eeuw [Recensie] In dit boek neemt Rosendaal de periode van de Nederlandse revolutie aan het einde van de achttiende eeuw onder de loep. Van oudsher is dit een periode die weliswaar bekendstaat als Patriottentijd, maar dat Nederland zijn eigen revolutie en zelfs burgeroorlog heeft gekend in die periode, is nog altijd geen algemeen aanvaard beeld in...


13-12-2018

Gaudí en de Amsterdamse School

Expressionisme in de bouwkunst [Recensie] In Museum Het Schip is momenteel een tentoonstelling te zien over de Spaanse architect Antoni Gaudí in vergelijkend perspectief met werk van Amsterdamse Schoolarchitecten. We schreven al eerder over de tentoonstelling Gaudí en de Amsterdamse school. Bij de tentoonstelling is tevens een publicatie verschenen. In het boek kan uitvoeriger ingegaan worden op de relatie tussen het werk...


12-12-2018

Postkoloniale beeldenstormen

Daendelslezing 2018 Omgaan met een koloniaal verleden [Recensie] Iedere twee jaar wordt door de Stichting Daendels een publiekslezing georganiseerd om de belangstelling voor de Bataafs-Franse periode, de Patriottentijd en de figuur van Herman Willem Daendels te vergroten. Jaren geleden deden we al eens verslag van de lezing van 2011. Dit jaar sprak hoogleraar Koloniale en Postkoloniale Geschiedenis Gert Oostindie over...


29-11-2018

Art of the Islands

The art of the early medieval British Isles [Recensie] The early middle ages were a period of great change for the inhabitants of Britain and the islands surrounding it. First there was the departure of the Roman army, and then came the invading Irish in the west and Saxons in the east which brought not only political upheaval, but cultural...


28-11-2018

Strijd om West-Frisia

De geboorte van Holland [Recensie] Kees Nieuwenhuijsen beschrijft in dit boek twee vormende eeuwen in de geschiedenis van Nederland. Om preciezer te zijn ligt de focus op het gebied dat later het graafschap Holland zou worden, ongeveer de huidige provincies Noord- en Zuid-Holland. Rond het jaar 1100 wordt voor het eerst de naam Holland gebruikt om dit graafschap aan te...


27-11-2018

Haalt de PvdA 2025?

De toekomst van de Nederlandse sociaaldemocratie [Recensie] De PvdA staat bekend om veelvuldige zelfreflectie. Over geen partij zijn meer publicaties verschenen dan over de sociaaldemocraten, vaak door henzelf ge√Įnitieerd. Deze bundel is dan ook een van de vele loten aan de stam van uitgaves over de partij, ditmaal echter niet in eerste instantie op initiatief van de partij zelf, maar...


21-11-2018

De laatste lichting

De overgeblevenen van de Flakhelpersgeneratie en hun onverwerkte verleden [Recensie] In¬†De laatste lichting¬†vertelt historicus Malte Herwig het verhaal van de laatste lichting Duitse soldaten van de Tweede Wereldoorlog, de zogenaamde ‚ÄėFlakhelpers‚Äô die in de rokende puinhopen van Berlijn moesten helpen met het bedienen van het luchtafweergeschut. In Duitsland heeft deze generatie later een leidende rol op zich genomen bij het...


14-11-2018

Vergeten koninkrijken

Een geschiedenis van vergeten staten of een statengeschiedenis om snel te vergeten? [Recensie] Na zijn lijvige studie over de geschiedenis van de Britse eilanden heeft historicus Norman Davies met Vergeten koninkrijken wederom een vuistdikke pil afgeleverd. In maar liefst 800 pagina’s kale tekst beschrijft Davies de geschiedenis van een reeks staten uit de geschiedenis van Europa. In elk hoofdstuk volgt hij een...


08-11-2018

Celts: Art and Identity

The Celts and their heritage [Recensie] Today the ancient Celts continue to fascinate thousands of people all over the world, even though roughly two thousand years have passed since they vanished from our written records. However, not only the Celts of the Iron Age may rejoice themselves in a continuing interest from both scholar and layman. One of the reasons...


07-11-2018

The Irish Revolution

An introductory overview of the Irish revolutionary period [Recensie] With the centenary of the Easter rising drawing near it is appropriate to give some attention not only to the events in Dublin in 1916 but to the whole revolutionary period in Ireland that began in the first years of the 1910’s and ended with the formal ending of hostilities between...


31-10-2018

De onmeetbare mens

Rassenonderzoek in Nederlands-Indi√ę [Recensie] De term rassenonderzoek roept tegenwoordig een hoop negatieve associaties op. In de negentiende eeuw was de fysische antropologie die zich met de verschillen tussen verschillende volken bezighield een geaccepteerde tak van wetenschap. Het misbruik van antropologisch onderzoek in Hitler‚Äôs Derde Rijk heeft ervoor gezorgd dat de fysische antropologie uit de negentiende en begin twintigste eeuw ook...


31-10-2018

De eerste Gouden Eeuw

Een onderzoek naar vroegmiddeleeuwse handelsnetwerken [Recensie] De vroege middeleeuwen hebben zich de laatste jaren mogen verheugen in een hernieuwde belangstelling van historici. Ingeklemd tussen de grandeur van de Klassieke Oudheid en de aantrekkingskracht van de romantische hoge middeleeuwen met zijn ridderromans en steekspelen waren de zogenaamde Dark Ages lange tijd een nogal onderschoven kindje wat historisch onderzoek betreft. De laatste jaren wordt...


25-10-2018

Wonen in de Amsterdamse School

Amsterdamse Schoolinterieurs [Recensie] Veel mensen kennen de Amsterdamse School als stroming in de architectuur, die bovendien geen lang leven beschoren was. De idealistische architecten konden begin vorige eeuw hun vernieuwende idee√ęn uitdragen in woningbouwprojecten van vooral socialistische snit. De √©√©n vindt het decadent dat juist in tijden dat ieder dubbeltje twee keer omgedraaid moest worden voordat het werd uitgegeven, dure...


24-10-2018

Op klompen door de dessa

Persoonlijke herinneringen van Friese Indi√ęgangers [Recensie] In¬†Op klompen door de dessa¬†vertelt Speerstra het verhaal van een aantal Friese Indi√ę-veteranen. Rasverteller Speerstra weet als geen ander de levenswandel van deze boerenjongens bij het grote publiek voor het voetlicht te brengen. De tragiek van de jonge mannen die, terwijl ze net de ene oorlog overleefd hadden, als dienstplichtig soldaat de volgende oorlog...


24-10-2018

Habsburg communication in the Dutch Revolt

The public opinion of in the Low Countries in the Early Modern age [Recensie] This book is based on the author’s doctoral thesis that she submitted at the University of Oxford in 2008. In her introduction she makes clear the need for more research on the Habsburg regime in the Netherlands during the early stages of the Dutch Revolt. Although...


24-10-2018

Mei 1940

Een kritische kijk op de Nederlandse landsverdediging tijdens de Meidagen van 1940 [Recensie] Het verloop van de Duitse aanval op Nederland in mei 1940 en de daaropvolgende Nederlandse capitulatie enkele dagen later kan tegenwoordig nog altijd fanatieke discussies opleveren. Dit merkten ook redacteuren Herman Amersfoort en Piet Kamphuis van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) toen zij in 1990...


17-10-2018

De terugtocht

Een nieuwe visie op de dekolonisatie van Indonesi√ę [Recensie] De Jongs fascinatie voor de roerige dekolonisatieperiode is niet vreemd, in 1962 werd hij als dienstplichtig militair naar Nieuw-Guinea gestuurd toen de crisis met Indonesi√ę richting het kookpunt steeg. Dit boek vormt een synthese van twee van zijn eerdere onderzoeken naar de periode van Indonesische dekolonisatie:¬†Diplomatie of Strijd¬†(1988) en¬†Avondschot¬†(2011). Het brengt...


17-10-2018

De boerenoorlog

Boer tegen Brit [Recensie] Behalve voor Britten en Zuid-Afrikanen blijft de Boerenoorlog ook voor veel Nederlanders een tot de verbeelding sprekende episode uit de geschiedenis. Het waren immers ‚Äėstamverwanten‚Äô, afstammelingen van Nederlandse kolonisten, die Boeren die het in de zuidelijkste punt van Afrika in hun hoofd haalden de sterkste wereldmacht van die tijd de voet dwars te zetten, het Britse...


17-10-2018

Romeinen en barbaren

Barbaren in een bijrol [Recensie] Het is misschien wel de meest gestelde vraag in het historiografisch onderzoek naar de Oudheid, en tevens het onderwerp van dit boek van historicus Jeroen Wijnendaele: waarom en waaraan ging het Romeinse Rijk in het Westen ten onder? Nu haast Wijnendaele zich na deze vraagstelling direct om aan te geven dat de hele suggestie van...


10-10-2018

De vrede van Utrecht

De Spaanse Successieoorlog had gevolgen voor de hele wereld [Recensie] Het is nu ruim 300 jaar (1713) geleden dat in de provinciestad Utrecht een einde kwam aan de Spaanse Successieoorlog, een conflict dat meer dan tien jaar lang Europa en haar koloni√ęn, en daarmee een groot deel van de wereld, in een bloedige greep hield. Naar aanleiding van de grootschalige...


09-10-2018

Echo's van Indi√ę

Dekolonisatiegeschiedenis in het klein [Recensie] Indi√ę. Voor veel Nederlanders is het nog altijd de meest gebezigde benaming wanneer men over Indonesi√ę spreekt. Indi√ę bestaat niet meer, en in die zin is de benaming van het land waar deze mensen herinneringen over ophalen uiterst toepasselijk, dat land, die samenleving bestaat immers ook niet meer. In¬†Echo‚Äôs van Indi√ꬆgaat Kester Freriks op zoek...


07-10-2018

De reis van Sint Brandaan

Vier versies van de zwerftocht van Sint Brandaan [Recensie] Een enorme vis zo groot als een eiland, Walseranden met varkenskoppen, hondenpoten en de romp van een mens, een dwergje dat de zee opmeet en zwermen krijsende en gewelddadige duivels. Een kleine greep uit de keur aan fantastische en fabelachtige wezens die de revue passeren tijdens het lezen van het Middeleeuwse...


03-10-2018

Conquest and Colonisation

The transition of Medieval Britain [Recensie] Few subjects have fuelled as much discussion and caused the writing of so many books as the Norman conquest of Anglo-Saxon England. Viewed by some as marking the end of the true English state, and by others as its proper beginning, there is no doubt about the enormous consequences the Norman invasion and battle...


03-10-2018

Geschiedenis schrijven

De nieuwe ‚ÄėDe Buck‚Äô? [Recensie] Generaties historici zijn er mee opgeleid: Zoeken en schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk van P. de Buck, M.E.H.N. Mout, C. Musterd en J. Talsma. Ook ondergetekende kreeg het jaren geleden tijdens de studie voorgeschreven als verplichte lectuur. Al snel na het verschijnen in 1982 werd het boek van De Buck cum...


02-10-2018

Het Oostblokboek

Sightseeing achter het IJzeren Gordijn [Recensie] Met het 25-jarig jubileum van de val van de Berlijnse Muur was de Koude Oorlog in 2014 weer even terug op het internationale toneel. Ook in Nederland was er kortstondig weer volop aandacht voor de recente geschiedenis en de voormalige Sovjet-Unie. Verscheidene publicaties over de Koude Oorlog rolden van de persen, zoals Willem Melchings Van het...


26-09-2018

The Trade Union Pint

How the union got in at Guinness [Recensie] The history of unionism in Ireland is a grateful subject for historians. Especially the first decades of the twentieth century provide ample stories of hard-fought successes and heroic defeats for those who strove to make the country a better place for the workingman. Most iconic of this struggle is of course the...


24-09-2018

De Wadden

Schoonheid, geschiedenis en geologie van de Nederlandse archipel [Recensie] In zijn boek over de Waddeneilanden neemt Mathijs Deen de lezer mee op een reis door de tijd. Hij beschrijft de ontwikkeling van het Wad en de eilanden vanaf het einde van de laatste ijstijd, lang voordat mensen er zich vestigden, tot aan hun wording tot de bomvolle recreatieoorden die ze...


13-09-2018

Jheronimus Bosch

Het complete werk van Jeroen Bosch, en meer [Recensie] Kunsthistoricus Stefan Fischer’s boek over het leven en werk van Jeroen Bosch draagt met recht de ondertitel Het complete werk. Van alle recent uitgegeven boeken die ik op deze plaats besprak kan Fischers lijvige pennenvrucht van atlasformaat met zekerheid beschouwd worden als de meest complete uitgave. Het boek is uitzonderlijk mooi...


12-09-2018

Geschiedenis onder de guillotine

Historiografie van de Franse Revolutie [Recensie] Geschiedenis onder de guillotine beschrijft hoe de afgelopen twee eeuwen het denken in Frankrijk over de Franse Revolutie is veranderd, en hoe in deze afgelopen tijd de periode van de Terreur werd gewaardeerd. De auteur, Bart Verheijen, studeerde geschiedenis en politieke filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en aan de EHESS in Parijs. Chronologisch...


12-09-2018

Karel de Grote

Een onderzoek naar de vader van West-Europa [Recensie] Niet toevallig verscheen dit jaar [2014/red.] een gloednieuw lijvig boek over Karel de Grote, de mythische oervader van een verenigd Europa. In 2014 is het precies 1200 jaar geleden dat de Karolingische vorst overleed en daarmee een rijk achterliet dat zijn weerga in Europa sinds de val van het Romeinse Westen niet...


12-09-2018

Archery in Medieval England

The popular tradition of archery in England before the Hundred Years’ War [Recensie] Row after row of English archers shooting masses of arrows at their helpless French adversaries, a familiar image for everyone who knows a little about medieval warfare. The rise of the English armies in the fourteenth century that relied primarily on longbowmen supported by heavy infantry seems...


10-09-2018

Het bosboek

Pleidooi voor meer bosbezoek [Recensie] Het bos is een prachtige plek. Het wemelt er van het leven en toch kun je er helemaal tot rust komen. Hoewel veel mensen genieten van een dagje de natuur in, is er bij de stadsmens van nu over het algemeen toch nog maar weinig kennis van die natuur. Schrijfster en illustratrice Sarah Devos heeft...


05-09-2018

War and Society in Medieval Wales

War in medieval Welsh society [Recensie] The popular image of the Welsh medieval warrior, and of Welsh medieval armed forces, is that of a brave and reckless fighter, or mass of fighters, but without much tactical skill. To what extent this image is historical correct is subject to Sean Davies’ book War and Society in Medieval Wales 633-1283. With his book...


04-09-2018

De partij

Het ontstaan van de SDAP [Recensie] De geschiedenis van Nederlands grootste linkse partij blijft inspireren tot nieuw historisch onderzoek. De laatste loot aan deze boom is van de hand van Adriaan van Veldhuizen, die onlangs -2015/red.] promoveerde op dit onderzoek naar de vroege geschiedenis van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), voorloper van de huidige Partij van de Arbeid (PvdA). Van Veldhuizen...


04-09-2018

De wereld die er nooit kwam

Samenzwering en provocatie in anarchistische kringen [Recensie] In De wereld die er nooit kwam neemt de Engelse historicus Alex Butterworth de lezer mee naar het Europa van eind 19e eeuw. In het vuistdikke werk beschrijft hij op microniveau de opkomst, bloeitijd, en neergang van de Europese anarchistische beweging. Door in te zoomen op individuen en deze voor kortere of langere tijd te...


01-09-2018

The Origins of the Irish

Ancient Irish history [Recensie] In his latest book, archaeologist J.P. Mallory tries to trace the origins of the Irish people in the mists of history. In order to trace back the beginnings of a distinct Irish people who shared common cultural traits transcending the level of tribal affiliations, Mallory goes back to the period before the first newcomers from Britain,...


31-08-2018

De uitvreter,Titaantjes, Dichtertje

Jubileumuitgave bij het 100-jarig verschijnen [Recensie] Op 4 april 2018 verscheen deze jubileumuitgave van Nescio’s bundel De uitvreter, Titaantjes, Dichtertje. Exact honderd jaar nadat Nescio (pseudoniem van J.H.F. Grönloh) in boekvorm debuteerde bij de Haarlemse uitgever en kunsthandelaar J.H. de Bois. In de eerste druk echter stonden de verhalen nog in de volgorde Dichtertje, De uitvreter, Titaantjes, omdat op dat...


29-08-2018

De gecensureerde oorlog

Hoe Nederland in onwetendheid werd gehouden over de ware aard van de oorlog in Indonesi√ę [Recensie] De gecensureerde oorlog¬†gaat over de werking van de militaire voorlichtingsdiensten in de Indonesische dekolonisatieperiode. Auteur Louis Zweers heeft ruime ervaring met fotohistorisch onderzoek naar deze tijd en bracht in het verleden al verscheidene boeken uit die als onderwerp het Nederlandse leger in ‚Äėde Oost‚Äôover...


27-08-2018

Historische atlas van Kennemerland

Noord-Hollandse geschiedenis in kaarten en afbeeldingen [Recensie] Dit deel uit de serie historische atlassen heeft een groot gedeelte van Kennemerland tot onderwerp. Auteur Ben Speet is medi√ęvist en schreef in deze serie eerder de historische atlas van de stad Haarlem en die van Amsterdam. Daarbij werkte hij mee aan de Bosatlas van de geschiedenis van Nederland. Met het oog op...


22-08-2018

Dublin 1913

The story of the Great Dublin Lockout retold [Recensie] This book by Gary Granville was originally published in 1978 as part of an educational project. Now it is republished as a general introduction to the Lockout. Two principles underpin the book, as Granville tells us in his introduction. The first being the presentation of the narrative in a simple but...


22-08-2018

Britain, Ireland and the Crusades

The Crusader movement in Britain and Ireland [Recensie] The author Kathryn Hurlock is Lecturer in Medieval History at Manchester Metropolitan University and, for those interested in the crusades, perhaps already known as the author of Wales and the Crusades, c. 1095-1291 (2011). With this book on the crusader movement in Britain and Ireland she broadens her perspective. In six thematic chapters she...


16-08-2018

Piet Kramer. Bruggenbouwer van de Amsterdamse School

De Amsterdamse Schoolbruggen van Piet Kramer in hun volle glorie [Recensie] Piet Kramer (1881-1961) was naast Michel de Klerk (1884-1921) en Joan Melchior van der Meij (1878-1949) een van de belangrijkste exponenten van de expressionistische architectuur- en kunststroming Amsterdamse School. Zo ontwierp hij samen met hen het Scheepvaarthuis, nu een van dé voorbeelden van Amsterdamse Schoolarchitectuur. Over deze stroming schreven...


15-08-2018

The Ancient Paths

A new perspective on Europe’s Celtic past [Recensie] In The Ancient Paths. Discovering the Lost Map of Celtic Europe Graham Robb unfolds a truly revolutionary theory concerning the pre-Roman Celtic civilizations in Western Europe. In his book, Robb claims to have found the key to the unraveling of an extensive and sophisticated Celtic road network that already operated long before the Romans...


09-08-2018

Kunst en politiek

De illusie van apolitieke kunst [Recensie] Cultuurhistoricus Joes Segal (Universiteit Utrecht) heeft met deze bescheiden bundel korte essays de taak opgevat duidelijk te maken dat zoiets als autonome kunst niet bestaat, in tegenstelling tot wat in de Westerse moderne kunsttraditie wordt beweerd. Door middel van zes casestudies uit de twintigste eeuw wil hij de lezer ervan bewust maken hoezeer kunst...


08-08-2018

Journey to Britannia

Traveling through the Roman Empire [Recensie] Before modern means of transport, traveling was often a dangerous, exhaustive and lengthy affair. Not least at the time the Roman Empire covered most of Western Europe. Although the Roman armies constructed highways wherever they went, journeying through the territory of the Pax Romana remained a risky and arduous venture. Although most travellers went by...


08-08-2018

De opstand in de Nederlanden 1568-1648

De Opstand op bondige wijze verhaald [Recensie] De Nederlandse Opstand, of de Tachtigjarige Oorlog zoals hij vroeger genoemd werd, is misschien wel de meest belangrijke episode in onze vaderlandse geschiedenis. Cruciaal in het proces van staat- en natievorming dat al sinds de Bourgondische periode aan de gang was, en bepalend voor de, zo bleek later, blijvende scheiding tussen de Noordelijke...


06-08-2018

Geschiedenis van de Wadden

Waddengeschiedenis in vijftig vensters [Recensie] De Waddeneilanden blijven inspireren, na het nog niet zo lang verschenen boek van Mathijs Deen over de waddengeschiedenis, kort maar krachtig De Wadden. Een geschiedenis geheten, is er nu ook de canon van de geschiedenis van de eilanden. Waddenkenners Anne Doedens en Jan Houter hebben de taak op zich genomen in vijftig beknopte chronologisch en thematisch opgezette...


31-07-2018

St Samson of Dol and the Earliest History of Brittany, Cornwall and Wales

The First Life of St Samson of Dol and its use as a historical source [Recensie] Samson of Dol was an early medieval monk, abbot and later bishop who preached the Christian faith in the Celtic lands of what is now Wales, Cornwall and Brittany. He was probably born at the end of the fifth century and died in the middle of...


25-07-2018

Brutus of Troy

The story of Britain’s most persistent foundation myth [Recensie] Brutus of Troy, founder of Britain and ancestor of the British people. For a long time the mythical Brutus was seen in Britain as founder of the land and first king of the united island. In reality however, the story that tells of Brutus’s adventures was not based on historical fact...


25-07-2018

Social Dynamics in the Northwest Frontiers of the Late Roman Empire

Beyond Decline or Transformation [Recensie] The fourth and fifth century were a very turbulent period in Northwest Europe. Roman authority disintegrated during this period in the area and ‚Äėbarbarian‚Äô groups gradually took over power which led to the eventual shaping of early medieval kingdoms. Ever since Edward Gibbon wrote his Decline and Fall of the Roman Empire (1776-1789) the dominant...


18-07-2018

The Picts

The history of a half-forgotten people [Recensie] After more than a thousand years after their disappearance from the historical record, the Picts continue to capture the imagination of many people. In his book Benjamin Hudson gives a scholarly overview of what is hitherto known about this mysterious folk from northern Britain. He places the Picts in the wider European context...


18-07-2018

Nederland in 7 overstromingen

Een geschiedenis van Nederland en het water [Recensie] De Nederlanders en hun leven met en voortdurende strijd tegen het water. Het blijft een populair thema, niet alleen in het buitenland maar ook binnen onze landsgrenzen, zo blijkt uit het recent verschenen werk van wetenschapsjournaliste Leontine van de Stadt. Nederland in 7 overstromingen verscheen tegelijkertijd met de gelijknamige tv-serie van de NTR,...


12-07-2018

Zuid-Nederlandse miniatuurkunst

Magistrale miniaturen in context [Recensie] Net na de opening van de tentoonstelling Magische miniaturen publiceerden we op deze plaats al eens een uitgebreide blog over deze bijzondere expositie. Nu de tentoonstelling zijn einde nadert is het tijd nog eens aandacht te besteden aan dit prachtige project. Vandaag nemen we het boek onder de loep dat verscheen bij de tentoonstelling. In...


11-07-2018

Begraven verleden

Het hofstelsel in Kennemerland [Recensie] In dit nieuwe boek van Erik Cordfunke staat de ontwikkeling van het hofstelsel in de regio Kennemerland centraal. Cordfunke kennen we inmiddels als schrijver van vele boeken over de Middeleeuwse Nederlandse gebieden, Holland in het bijzonder. Zo verschenen eerder van zijn hand onder andere Macht en aanzien. Kennemer adel in de volle middeleeuwen (1050-1350) [2013],...


05-07-2018

Wendingen

De Kunst van Wendingen Kunst, bouwkunst en vormgeving, 1918-1932 [Recensie] Het tijdschrift Wendingen dat bestond van 1918 tot 1932 vormde in die jaren h√©t epicentrum van idee√ęn en inspiratie van avant-gardistisch Nederland. Architecten, beeldhouwers, vormgevers, ontwerpers en schilders deelden via het blad hun vernieuwende kijk op tal van kunstdisciplines. Wendingen werd in 1918 voor het eerst gepubliceerd door het Amsterdamse...


04-07-2018

De Friese volkslegers

Volksweerbaarheid in de late Middeleeuwen [Recensie] Vaak wordt gedacht dat de dienstplicht een moderne uitvinding is die haar oorsprong vindt in de Franse revolutionaire levée en masse aan het einde van de achttiende eeuw. De traditie van algemene volksweerbaarheid gaat echter terug tot in de Middeleeuwen. Een bekend voorbeeld is de lichting van de Fyrd, het volksleger, in Angelsaksisch Engeland....


04-07-2018

Sporen naar het front

Treinbedrijf in oorlogstijd [Recensie] In Sporen naar het front schrijft Nederlands bekendste spoorwegenhistoricus Guus Veenendaal over een belangrijk facet van de oorlogvoering in de afgelopen twee eeuwen, dat in de militaire geschiedschrijving over de periode vaak maar weinig aandacht krijgt; de rol van spoorwegen in oorlogstijd. Naast het boek was [2013/red.] in het Spoorwegmuseum in Utrecht een tentoonstelling gewijd aan het...


28-06-2018

Art of the Islands

The art of the early medieval British Isles [Recensie] The early middle ages were a period of great change for the inhabitants of Britain and the islands surrounding it. First there was the departure of the Roman army, and then came the invading Irish in the west and Saxons in the east which brought not only political upheaval, but cultural...


27-06-2018

All the Risings

Rising rubbish? [Recensie] In the past year and centenary of the 1916 Rising in Ireland we were overwhelmed by publications on the rebellion, and its aftermath in the form of the War of Independence and the Civil War. An original approach was taken by Kevin Kenna, who in his book wants to give an overview of all armed struggles by the...


24-06-2018

Medieval Monsters

A procession of extraordinary creatures [Recensie] Dragons, griffins, devils and demons. They all pass by in the beautiful little book Damien Kempf, Maria Gilbert and the British Library created, inspired by the marvellous imagery from medieval manuscripts. Even so, these four creatures are probably among the most well-known of all creations that can be found in the book that is...


20-06-2018

Blood of the Celts

Tracing the Celts through linguistics and genetics [Recensie] The ancient Celts continue to trigger the imagination of people today, archaeologists and historians included. Now, with the help of ever more sophisticated research techniques the historical story of the Celts is being told time and again. Earlier I wrote about the use of modern forensic sciences to examine bog bodies from the...


06-06-2018

Nederland valt aan

De onmacht van een klein volk dat de moed niet vond om groot te zijn [Recensie] Aan het begin van zijn boek stelt Van Liempt dat niet eerder in de literatuur over het Nederlands-Indonesisch conflict de vraag is gesteld waarom Nederland een oorlog begon. Dit is wel erg kort door de bocht, zo niet aantoonbaar onjuist. Om slechts een tweetal voorbeelden...


06-06-2018

Atlas van historische verdedigingswerken in Nederland

Geschiedenis van de verdediging van Noord-Nederland [Recensie] Wanneer er publicaties verschijnen over de geschiedenis van de verdediging van Nederland richten deze zich voornamelijk op het midden en westen van ons land. Boeken, brochures en artikelen over de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn legio en dat is natuurlijk niet heel vreemd, gezien de belangrijke rol die de westelijke gebieden van...


06-06-2018

Alfred the Great

The life of Alfred the Great [Recensie] The medieval Anglo-Saxon king Alfred the Great (848/49-899) still commands wide interest in Britain and beyond, and has been subject of legends and myths, as well as numerous historical studies. In her concise biography of Alfred the Great, emeritus professor of Early Medieval History at the University of Winchester Barbara Yorke discerns three...


30-05-2018

In Search of the Irish Dreamtime

Investigating the historicity of ancient Irish tales [Recensie]¬†In a way In Search of the Irish Dreamtime can be seen as a companion to The Origins of the Irish (2013) by the same author. In Origins the native Irish account of their own origins as a series of invasions is briefly dealt with. This ‚ÄėOldest Irish Tradition‚Äô consists of an interwoven...


30-05-2018

The ‚ÄėRed Terror‚Äô and the Spanish Civil War

Institutionalized terror or uncontrollable violence? [Recensie] The so-called ‚Äėred terror‚Äô in the first months of the Spanish Civil War is still a much understudied subject of research nowadays. Of course the excessive killing of right-wing citizens in Madrid has been widely covered by francoist historians, but little serious study has been done in this field. With this study Ruiz hopes...


30-05-2018

De Friezen

Een geschiedenis van Frisia [Recensie] Historicus Luit van der Tuuk, veelschrijver over het nu Nederlandse grondgebied in de Middeleeuwen, heeft met dit boek in feite een geschiedenis van het Nederlandse gebied tot en met de vroege middeleeuwen geschreven. De titel moet dan ook niet gelezen worden als betrekking hebbend op de bewoners van het huidige Friesland en/of West-Friesland. In de...


23-05-2018

Mexico and the Spanish Civil War

An extensive overview of Mexican involvement in the Spanish Civil War [Recensie] As one of the two main countries that lent support to the Spanish Republic during the Spanish Civil War, Mexico has received surprisingly little attention in the historiography of that war up to now. Although two earlier attempts have been undertake to shed light on especially Mexico’s involvement in...


22-05-2018

Van het socialisme, de dingen die voorbij gaan

Ulbrichts experiment [Recensie] In de inleiding Van het socialisme, de dingen die voorbij gaan geeft historicus en Duitslandkenner Melching allereerst een kort overzicht van de geschiedenis van de Deutsche Demokratische Republik (DDR), hoe deze tot stand kwam, hoe zij zo plotseling verdween en hoe dat kon gebeuren. Van het grootste belang hierbij was het wegvallen van de Sovjet-Unie (SU) als garantie voor de...


16-05-2018

The Age of the Vikings

Unmasking the popular perception on Vikings [Recensie] Vikings have a disproportionate bad press, argues Anders Winroth, the author of The Age of the Vikings. Because of their attacking of monasteries and the Church in general, and the fact that the Church almost held the monopoly on literacy in the early Middle Ages, the Vikings still suffer from the distorted image...


16-05-2018

Civil Wars

De geschiedenis van het denken over burgeroorlogen [Recensie] David Armitage is een historicus die de grote onderwerpen niet schuwt. Voor dit boek verscheen publiceerde hij al titels als The Declaration of Independence: A Global History (2007) en Foundations of Modern International Thought (2004). Armitage doceert intellectuele en internationale geschiedenis aan Harvard University. In Civil Wars traceert hij de ontwikkeling in het intellectuele denken over het begrip...


16-05-2018

Hitler's Shadow Empire

Nazi economics in Nationalist Spain, or how Franco sold Spain’s wealth to Hitler [Recensie] That without the massive help of Nazi Germany and Fascist Italy the rebel general Franco and his troops would never have won the Spanish Civil War is something supposed to be known by now. However, what receives less attention from historians is the price Franco had to...


15-05-2018

Er zijn nog 17 miljoen wachtenden voor u

Marktwerking, vloek of zegen? [Recensie] Sander Heijne schreef als journalist voor NRC, De Volkskrant en De Correspondent jarenlang reportages over problemen en misstanden in publieke sectoren als het openbaar vervoer, de zorg en de kinderopvang en bij (voormalige ) staatsbedrijven als de NS, KLM, Schiphol en PostNL. Naarmate hij van incident naar incident holde, van een ontregelde spoordienst naar massaontslagen...


14-05-2018

Het plantenboek

500 miljoen plantengeschiedenis [Recensie] De natuur blijft fascineren. Al duizenden jaren bestudeert de mens de natuur om zich heen met als doel er gebruik van te maken. Natuurlijk om te eten, maar ook om er bijvoorbeeld medicijnen of verfstoffen uit te winnen. In de Verlichting kwam daar ook het bestuderen van het plantenrijk bij puur omwille van het begrip hoe...


03-05-2018

Celtic Art

An illustrated history of Celtic art [Recensie] More than 2000 years after their famous defeat by Caesar in Gaul and their submission to Rome, the Celts nowadays still inspire and intrigue. Their art plays a considerable part in the ongoing appreciation of this ancient people. In this book the mysterious and attractive designs of Celtic art objects are meticulously scrutinized...


02-05-2018

The Making of England

English nation-building  [Recensie] The Anglo-Saxons have left an enduring footprint on Britain’s soil. After all they are the ones that left their language as the dominant one on the island, displacing the British tongue to the inhospitable corners of the land. It was also under a Saxon king, Alfred (849-899), that we first become aware of a more or less...


02-05-2018

The Last Days of the Spanish Republic

The implosion of the Republic [Recensie] After nearly three years of bitter fighting and resisting Franco’s rebellious armies the Republic imploded at the beginning of March 1939 with the coup by the recently promoted General Segismundo Casado. He and his accomplices maintained their coup was necessary to prevent a Communist take-over and likewise dictatorship by Prime Minister Juan Negrín, and to...


02-05-2018

Sean Murray

Se√°n Murray and his role in twentieth-century Irish leftwing politics [Recensie] With this book Se√°n Byers wants to give a proper place in historiography to Se√°n Murray (1898-1961), who was one of the founders and first general secretary of the Communist Party of Ireland (CPI). Besides his CPI activity, Murray was involved in many great historical events during his lifetime....


02-05-2018

Michael Mallin

From British imperialist soldier to socialist revolutionary [Recensie] Michael Mallin is one of the lesser known of the leaders executed in the aftermath of the 1916 Easter Rising. Being the first full-scale biography ever written of Mallin, this book contains many previously unexplored aspects of his life. The author, Brian Hughes, studied history at the National University of Ireland in...


02-05-2018

De strijd

Geschiedenis van de Nederlandse arbeider [Recensie] De Strijd verschijnt bij de gelijknamige televisieserie van de VARA [2015/red.]. Waar in de tv-serie elke van de in totaal tien afleveringen een ander thema heeft, is het boek met eenzelfde opzet ingedeeld in tien thematische hoofdstukken. De periode die bestreken wordt loopt van grofweg de tweede helft van de negentiende eeuw tot vandaag. Samensteller...


01-05-2018

Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers

Een pleidooi voor de terugkeer van het algemeen belang [Recensie] De ongelijkheid in de wereld groeit. En niet alleen de ongelijkheid tussen rijke en arme landen. Het gekke is dat ook binnen veel landen die steeds rijker worden, de ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen binnen dat land steeds groter wordt. Die beweging is in de Verenigde Staten in de jaren zeventig van...


01-05-2018

Ontsporing van geweld

De verantwoordelijkheid voor excessief geweld¬† [Recensie] Van Doorn‚Äôs en Hendrix‚Äô standaardwerk over de militaire excessen die in de jaren 1945-1950 in Indonesi√ę hebben plaatsgevonden bestaat uit twee delen; een eerste deel dat handelt over de koloniale voorgeschiedenis voorafgaand aan de eufemistisch bekend geworden Politonele Acties, en een tweede deel dat inzoomt op de geweldplegingen tijdens deze oorlogshandelingen. Daarbij is het...


25-04-2018

Een zaterdagmiddag

Een monument voor een oom [Recensie] Bram, de oom van Bert Wagendorp kwam in februari 1945 om door een Engelse bom. Hij was negen jaar oud. In gesprek met zijn moeder Adri, Brams zus, probeert Wagendorp een precieze reconstructie te maken van de gebeurtenissen van die dag. Zijn opa en oma, door wie hij mede werd opgevoed, konden er nooit...


15-04-2018

Het communistisch manifest

“Proletari√ęrs aller landen,¬†verenigt u” [Recensie] In 1848 zouden weinigen bij het verschijnen van het communistisch manifest gedacht hebben dat het zo‚Äôn grote invloed zou gaan hebben op de wereldgeschiedenis als later zou blijken. Marx en Engels misschien uitgezonderd, aangezien zij met ernst geloofden in wat ze in het manifest te boek stelden; de objectieve ontwikkeling van de geschiedenis naar een...


11-04-2018

Bog Bodies Uncovered

Bog body mysteries [Recensie] Throughout northern Europe mysterious ancient bodies have been and are still being found in raised bogland, in an area as wide as Ireland in the west to Denmark in the east. In between, also in mainland Britain, the Netherlands and northern Germany bog bodies have been found, mainly by peat cutters in the 19th and 20th...


11-04-2018

From Guernica to Human Rights

Spanish Civil War research from an American perspective [Recensie] The Spanish Civil War was in many ways an international war, most importantly because of German and Italian involvement and the participation of the so-called International Brigades, made up of volunteers from all parts of the world that were willing to defend the Republican government. Because of the international aspects of the...


16-02-2018

Tobia

Jeugdroman van Lennaert Nijgh [Recensie] Tegenwoordig is Lennaert Nijgh vooral bekend als virtuoos tekstschrijver van de beste nummers van zanger Boudewijn de Groot. Tekstdichter is misschien een beter woord. In ieder geval was hij een begenadigd schrijver, en als schrijver leren we Nijgh ook kennen in deze geweldige roman die vele autobiografische kenmerken heeft. Nijgh schreef het boek als twintiger...


14-02-2018

Rome aan de Noordzee

De geschiedenis van de Romeinse forten bij Velsen [Recensie] In het jaar 15 n.Chr. trok een Romeinse vloot door onze noordelijke contreien op strafexpeditie om de Germanen in wat nu noordwest-Duitsland is een lesje te leren. De expeditie was een vergelding voor de smadelijke nederlaag die de Romeinen in 9 n.Chr. hadden geleden in het Teutoburgerwoud waarbij drie legioenen in...


11-02-2018

De noordse mythen

Introductie in de noordse mythologie [Recensie] Iedereen heeft weleens gehoord van Odin en Thor. Machtige goden uit een ver en grijs door Vikingen geteisterd verleden. Toch, voor wie deze namen geen belletje doen rinkelen is dat misschien wel het geval bij Gandalf, Oin, Gloin, Fili, Kili en alle andere dwergen die hun opwachting maken in J.R.R. Tolkiens De Hobbit. Is het niet...


07-02-2018

Broodnodig

Een geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging [Recensie] De rol van de vakbeweging in de totstandkoming van de huidige Nederlandse arbeidsvoorwaardenwetgeving is moeilijk te overschatten. Verworvenheden als de achturige werkdag, doorbetaling bij ziekte, doorbetaling bij arbeidsongeschiktheid, ontslagbescherming, het minimumloon en vakantiegeld zijn allemaal in meer of mindere mate voortgekomen uit actie van ‚Äėde bond‚Äô. Deze actie vond vaak plaats in samenspel...


06-02-2018

Haalt de PvdA 2025?

Toekomstscenario‚Äôs voor de sociaaldemocratie [Recensie] De PvdA staat bekend om veelvuldige zelfreflectie. Over geen partij zijn meer publicaties verschenen dan over de sociaaldemocraten, vaak door henzelf ge√Įnitieerd. Deze bundel is dan ook een van de vele loten aan de stam van uitgaves over de partij, ditmaal echter niet in eerste instantie op initiatief van de partij zelf, maar op verzoek...


02-02-2018

Historische stadsbibliotheken in Nederland

Openbare stadsbibliotheken in de Noordelijke Nederlanden vanaf 1560 tot 1800 [Recensie] Oude stadsbibliotheken spreken bij veel geschiedenisliefhebbers tot de verbeelding. Erg vreemd is dat niet, mensen met interesse in geschiedenis houden over het algemeen wel van een goed verhaal en zijn mede daarom vaak enthousiaste lezers. De liefde voor het boek is een natuurlijke metgezel van de historische interesse. Verspreid...


30-01-2018

Zeventig jaar Partij van de Arbeid

De geschiedenis van de PvdA, met een blik op de toekomst [Recensie] In 2016 bestond Nederlands meest historierijke en grootste sociaaldemocratische partij zeventig jaar. In deze bundel onder redactie van politicoloog Frans Becker en historicus Gerrit Voerman wordt teruggeblikt op de bewogen geschiedenis van de PvdA, de behaalde successen, de doorstane crises én wordt een blik in de toekomst geworpen....


17-01-2018

Vijandige broeders?

De herori√ęntering van de SDAP en de strijd tegen het fascisme [Recensie] Zoals de titel al doet vermoeden stelt Hartmans zich in zijn boek de vraag of er overeenkomsten bestonden tussen de sociaal-democratie en het nationaal-socialisme zoals zich dat in de jaren 1920-30 in Duitsland ontwikkelde. Dat er een verband tussen deze twee politieke stromingen zou bestaan wordt door hedendaagse...


11-01-2018

Jachthuis Sint Hubertus

Eigenzinnig ontwerp van Berlage op De Hoge Veluwe [Recensie] Wie het over het Jachthuis Sint Hubertus heeft, denkt aan Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het jachthuis is dé trots van dit gebied waar natuur en kunst op een bijzondere manier samenkomen. Het park heeft met deze uitgave de handen ineengeslagen met uitgeverij WBOOKS om een aantrekkelijk uitziend en handzaam...


10-01-2018

Friese graafschappen tussen Zwin en Wezer

Grafelijke bestuurders in Frisia [Recensie] Dr. Dirk Jan Henstra heeft veel gepubliceerd op het vlak van economische en politieke geschiedenis in de Middeleeuwse Nederlanden en Noordwest-Duitsland, in het bijzonder heeft hij zich veel beziggehouden met de ontwikkeling van de geldstandaard in deze gebieden. In Friese graafschappen tussen Zwin en Wezer geeft dr. Henstra een overzicht van de grafelijke bestuurders en de geschiedenis...


07-01-2018

De saga van Egil, de zoon van Kale Grim

Egils saga [Recensie] De saga van Egil is √©√©n van de vijf grote middeleeuwse saga‚Äôs uit de IJslandse literatuur. Voor vertaler Marcel Otten vormt het verhaal van Egil het sluitstuk van een langdurig project; hij vertaalde hiermee alle vijf de ‚ÄėGroten‚Äô √©n alle mythologische teksten uit het Oudijslands. De wereldberoemde IJslandse saga‚Äôs werden tussen de 12e¬†en 14e¬†eeuw opgeschreven, en zijn...


03-01-2018

Bataafse Terreur

Daendelslezing over de Betaafse Republiek [Recensie] Dit boekje is voortgekomen uit de door Niek van Sas gehouden eerste Daendelslezing, in januari 2011. Van Sas is hoogleraar Geschiedenis na 1750 aan de Universiteit van Amsterdam. Deze lezing maakte deel uit van een Daendelsdag die in het leven is geroepen door de stichting met dezelfde naam.  Doel van de Stichting Daendels is...


28-12-2017

De Ploeg, het expressionisme en de architectuur

Architectonisch expressionisme in Groningen [Recensie] Wanneer gesproken wordt over de Amsterdamse School dan dienen zich onwillekeurig als eerste grote expressionistische kolossen aan als Het Schip en De Dageraad in Amsterdam. Grootschalige sociale woningbouwprojecten waren natuurlijk een belangrijk vehikel voor de verspreiding van deze moderne bouwstijl, maar naast sociale woningbouw en grote bedrijfspanden als Het Scheepvaarthuis en de Utrechtse Incassobank is...


28-12-2017

Armand en nou ik

Het leven van Armand [Recensie] In november 2015 overleed zanger Herman van Loenhout (1946-2015), beter bekend als Armand. Bij het grote publiek vooral, misschien zelfs alleen, bekend vanwege zijn grote hit Ben ik te min uit 1966 waarmee hij in 1967 veertien weken in de Top 40 stond. In de nadagen van zijn carrière beleefde hij een hernieuwde populariteit vanwege...


27-12-2017

Republiek van adel

Deugdenethiek van Oost-Nederlandse adel [Recensie] Dit boek is de bewerking van het proefschrift waarmee Conrad Gietman promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Hij is werkzaam bij de Hoge Raad van Adel en het Centraal Bureau voor Genealogie. In zijn boek tracht Gietman de wereld van de Oost-Nederlandse adel tot leven wekken. Hij wil het wereldbeeld en de leefwijze van de adel verklaren...


24-12-2017

Wonderwezens

Fantastische figuren in een wondere wereld [Recensie]¬†In¬†Wonderwezens, klein overzicht van mythische figuren,¬†maakt de lezer kennis met talloze vreemdsoortige, bijzondere, angstaanjagende en lieflijke figuren. Uit de stoet met bonte beesten en potsierlijke parvenu‚Äôs doemt een beeld op van de fantasiewereld die de mens in de Oudheid en Middeleeuwen om zich heen bedacht. Medi√ęvist en neerlandicus Ingrid Biesheuvel putte voor het boek...


24-12-2017

Een paleis voor de doden

Toegankelijk onderzoek naar steentijdmonumenten [Recensie] We kennen enthousiast archeoloog en publicist Herman Clerinx al als schrijver van het hier eerder besproken Romeinse sporen. Het relaas van de Romeinen in de Benelux met 309 vindplaatsen om te bezoeken. Over monumenten uit de Steentijd schreef hij eerder Kathedralen uit de steentijd. Hunebedden, dolmens en menhirs in de Lage Landen (Leuven 2001). Een...


20-12-2017

Floris V

De moord op Floris V [Recensie] Prof. Dr. Erik Cordfunke is emeritus hoogleraar, hij doceerde aan de Universiteit van Amsterdam en heeft veel gepubliceerd over Middeleeuwse geschiedenis. In dit boek wil hij duidelijkheid scheppen over het hoe en waarom van de dood van Floris V. Er bestaat nog altijd veel onduidelijkheid over de motieven achter de moord op de graaf. In...


20-12-2017

Vikingen

Vikingen in onze streken [Recensie] De laatste jaren woedt er een interessant debat onder historici die zich met de Vikingen bezighouden. Waar Vikingen vroeger weggezet werden als verschrikkelijke rovers en moordenaars, is dat beeld door onderzoekers de laatste decennia genuanceerd. Er wordt sindsdien meer nadruk gelegd op de niet-militaire activiteiten van de Noordse avonturiers. In plaats van het gewelddadige optreden komt...


13-12-2017

Het korte leven van Johan Willem Friso 1687-1711

Een beknopte biografie van Johan Willem Friso [Recensie] Van de persoon van Johan Willem Friso (1687-1711) zullen veel Nederlanders niet veel meer weten dan dat hij als stadhouder verdronk in het Hollands Diep. Dr. F. Jagtenberg doet met deze biografische schets een poging Johan Willem Friso als persoon bekender te maken en tegelijkertijd zijn plaats in de vaderlandse geschiedenis en...


29-11-2017

Belaagd en belegerd

Steden onder vuur [Recensie] Het idee voor dit boek werd geboren tijdens de viering van het Leidens Ontzet in 2009. Daar kwamen enkele redacteurs van dit boek op het idee om de gedachte aan de belegering waar de viering van het Leidens Ontzet haar bestaan aan te danken heeft, levend te houden. Dit zou moeten gebeuren door historici de belegering van...


26-11-2017

De Kruistochten

De strijd om het heilige land [Recensie] Auteur Thomas Asbridge doceert Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit van Londen en geldt als een expert op het gebied van de kruistochten. Na het grote succes van zijn De eerste kruistocht. De oorsprong van het conflict tussen islam en christendom (oorspr. The First Crusade. A New History .The Roots of Conflict between Christianity and Islam) uit 2004 waagde...


16-11-2017

Vikingen

De wereld van de Vikingen [Recensie] Vikingen!¬†Is verschenen bij de rondreizende Vikingtentoonstelling die van 1 mei t/m 28 oktober 2012 te zien was in het Drents Museum. Op deze tentoonstelling waren tal van stukken te zien die nu voor het eerst buiten Scandinavi√ę te bezichtigen zijn.¬† Het boek is grotendeels geschreven door Dr. Gunnar Andersson, conservator van het Nationaal Historisch...


12-05-2017

UVF 12-12

Loyalist terror in Northern Ireland [Recensie] With the signing of the Good Friday Agreement in 1998 most people in Europe presumed the civil strife between loyalist and nationalist paramilitaries in Northern Ireland was over. On the Emerald Isle itself people just hoped for the best. Sectarian killing didn’t end then, although the very fact that there had been signed an...


01-05-2017

Blood of the Celts Hereditas Nexus

Tracing the Celts through linguistics and genetics [Recensie] The ancient Celts continue to trigger the imagination of people today, archaeologists and historians included. Now, with the help of ever more sophisticated research techniques the historical story of the Celts is being told time and again. Earlier I wrote about the use of modern forensic sciences to examine bog bodies from the Iron...