Dijkstra, Jochem

Dijkstra, Jochem

1 Recensies

04-10-2016

De grote vlucht inwaarts

Verinnerlijking, Verstarring en Sterke verhalen Dit voorjaar presenteerde filosoof Thijs Lijster zijn boek De grote vlucht inwaarts: Essays over cultuur in een onoverzichtelijke wereld. Een essaybundel waarin telkens vanuit een ander perspectief de problemen van de huidige tijdsgeest aan het licht worden gebracht. De essays zijn goed los van elkaar te lezen, maar wie de bundel van kaft tot kaft...