., Esther

., Esther

1 Recensies

14-11-2020

Semper Fi

Als intimidatie en geweld nooit meer stoppen [Recensie] Semper Fi gaat over schrijfster Helena die haar vijftiende thriller genaamd Nemesis wil gaan uitgeven. De titel van haar boek heeft de betekenis ‘naar...