Eykens, Joshua

Eykens, Joshua

Joshua is geboren en getogen in de stille Vlaamse Kempen. Na zijn opleiding in de orthopedagogie aan de Artesis-Plantijn Hogeschool te Antwerpen studeerde hij sociologie en conflict- en ontwikkelingsstudies aan de Universiteit van Gent. Momenteel is hij aan de slag als doctoraatsonderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen. Daar doet hij onderzoek naar communicatiepatronen binnen de sociaal wetenschappelijke disciplines. Hij heeft een sterke interesse in sociale netwerk analyse, sociologie en geschiedenis van de wetenschap, en sociaal wetenschappelijke onderzoeksmethoden.

1 Recensies

27-08-2019

Wetenschappers in actie

Een publiek-sociologische benadering [Signalering] Het verwijt dat de sociologie alleen maar goed is voor complexe theoretisering over vage sociale structuren valt sociologen vaak ten deel. Dat dit te betwisten valt, lijkt voor professionele en academische sociologen evident. Maar op welke manieren kunnen zij slagen in een vertaling van onderzoeksprocessen naar de praktijk? En ook: op welke manieren leent lopend sociologisch onderzoek zich tot een dialoog met die praktijk? In Wetenschappers...