Gabriëls, René

Gabriëls, René

48 Recensies

15-12-2020

Ik, wij, zij

Sociologische wegwijzers voor onze tijd [Signalering] “Sociologen meten de temperatuur van onze samenleving: ze doen aan tijdsdiagnose.” Met deze zin opent de Belgische socioloog Rudi Laermans deze bundel met essays...


28-01-2020

Genadezesjes

Essay over de moderne universiteit [Recensie] Wat zou gebeuren wanneer alle studenten, docenten en bestuurders in Nederland dit boek over de moderne universiteit zoudenlezen en serieus met elkaar bespreken? Zou...


15-01-2019

Ondergeschikt

Hoe kennis over vrouwen ons misleidt en wat we daaraan kunnen doen [Recensie] Tal van wetenschappers beweren dat vrouwen gemiddeld minder intelligent zijn dan mannen, slechter kaart lezen en niet kunnen parkeren. Ook...


25-04-2017

Max Weber

 Socioloog van de moderniteit [Signalering] Max Weber leefde in twee volstrekt tegengestelde werelden. Toen hij in 1864 het levenslicht zag, was Duitsland geen eenheidsstaat en nauwelijks geïndustrialiseerd. In 1920, het...


07-02-2017

Akenfield

Engelse platteland in de jaren zestig [Signalering] Niet zelden wordt het boeiendste sociologische onderzoek verricht door mensen die geen opleiding sociologie hebben genoten. Dat geldt zeker voor de schrijver Ronald...


07-05-2012

Politica

Proeve van protosociologie [Signalering] Ook al gaat deze vertaling van Aristoteles’ Politica over staatsinrichting, ze kan gelezen worden als een proeve van protosociologie. Immers, dit werk van de Griekse filosoof...