Hul, Leonard van 't

Hul, Leonard van 't

Leonard van ’t Hul is redacteur bij Sociologie Magazine en studeerde af als cultuursocioloog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkt op dit moment als promovendus bij de afdeling geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Daar is hij bezig met een historisch onderzoek over de politieke ontwikkelingen tussen religieuze- en levensbeschouwelijke organisaties en de overheid sinds 1946. Zijn interesses gaan zowel uit naar culturele en religieuze ontwikkelingen, als naar de geschiedenis van de sociologie.

34 Recensies

12-01-2021

Stadsleven, een visie op de metropool van de toekomst

Ethiek van de leefbare stad [Signalering] De Amerikaanse socioloog Richard Sennett is de David Attenborough van de sociologie. In Building and Dwelling: Ethics for the City, (vertaald als Stadsleven, een visie op de metropool van de toekomst) het sluitstuk van het homo faber-drieluik dat hij startte met The Craftsman, bestudeert hij de menselijke soort in haar stedelijke habitat. Sennett is...


05-01-2021

De democratie denken

Werk in uitvoering [Signalering] Er zijn twee type intellectuelen, aldus de Franse denker Pierre Rosanvallon. Het eerste type is de theatrale Saint-Germaindes-Prés intellectueel, à la Jean-Paul Sartre en Bernard-Henry Lévi. Bekend door hun boeken en affaires zetten zij hun bekendheid in om politieke meningen te verkondigen. Het tweede type is de werkman, de smid die de maatschappij probeert te voorzien...


03-01-2021

Tegen de natuur in

Is de natuur een voorbeeld de voor menselijke cultuur? [Signalering] Waarom beschouwen mensen in allerlei uiteenlopende culturen en tijdperken de natuur steeds zo hardnekkig als bron van normen voor menselijk gedrag? Waarom zou de natuur moeten dienen als een gigantische echokamer die door mensen bedachte morele ordes weerkaatst? Beide vragen gaan over patronen van betekenisgeving en menselijke zucht naar begrip...


29-12-2020

Het bijeffect

Leren samenwerken van bijen [Recensie] Nederland is een kenniseconomie. In de dagelijkse praktijk betekent dat een onafgebroken communicatiestroom aan e-mails, afgewisseld met ineffici√ęnte overleggen en langdurige vergaderingen. Deze communicatiestroom gaat grotendeels over het oplossen of versoepelen van samenwerkingsproblemen, zo constateerde de bestuurskundige Ramon Hagedoorn. Overtuigd dat het beter kan liet hij zich inspireren door zijn bijenvolk en schreef hij een...


22-12-2020

De macht van nietsdoen

Een radicaal verzet tegen de aandachtseconomie [Recensie] Het recenseren van boeken heeft me intoleranter gemaakt voor boektitels. Zo stoor ik me aan de pogingen van Nederlandse uitgeverijen om publieksboeken urgenter te maken door titels te politiseren. Dat lot trof Nathalie Heinich (zie Sociologie Magazine 2 2020) en treft ook de Amerikaanse auteur en kunstenares Jenny Odell. Zij publiceerde in 2019...


16-06-2020

Wim Kok

Een leven op eigen kracht [Signalering] Ik heb een zwak voor Wim Kok. Gedurende de jaren negentig was ik als jong kuikentje gespeend van politieke interesses: ik kende alleen die vriendelijk glimlachende opa die op het journaal rustig dingen uitlegde. Onder zijn ‚Äėveerloze‚Äô vleugels was het goed toeven. Toen eind 2019 het eerste deel van zijn tweedelige biografie verscheen was...


14-06-2020

Aspecten van het nieuwe Rechts-Radicalisme

Niet eerder gepubliceerd lezing van Adorno over extreem-rechts [Recensie] Hoewel de Duitse socioloog Theodor Adorno een politiek ge√ęngageerd analyticus was, sprak hij zich zelden uit over actuele ontwikkelingen. Nadat hij terugkeerde naar Duitsland waren de verwerking en omgang van het recente fascistische verleden voor hem belangrijke thema‚Äôs. Zo ook op 6 april 1967, toen hij een voordracht hield aan de...


09-06-2020

Wat onze identiteit niet is

De veelomvattendheid van identiteit [Signalering] Dikwijls voelen we duidelijker wat we niet willen, dan wat we wél willen. Waar we van walgen laat zich makkelijker verwoorden, dan waar we blij van worden. Deze gedachtegang geldt ook voor identiteit, zo ondervond de Franse sociologe Nathalie Heinich. Verbaasd over de polariserende werking van de term in het publieke debat, achtte ze het...


21-01-2020

Radicalization in Belgium and the Netherlands

[Signalering] Een kernthema van de Nationaal Co√∂rdinator Terrorisme Bestrijding en Veiligheid (NCTV) is het proces van radicalisering. Nu al even er naar schatting “enkele honderden jihadistische echtparen” in Nederland, al dan niet ingebed in bredere netwerken. Het NCTV houdt “salafistische aanjagers” nauwlettend in de gaten en onderneemt actie waar zij dat nodig acht. Daarbij vallen spaanders, zo laat het geval...


16-01-2020

Medemakers. Sociologie van literatuur en andere kunsten

Over het sociaal proces van kunstmaken [Signalering] Hoe komt een kunstwerk tot stand? Wat is rol van een kunstenaar bij de totstandkoming van een kunstwerk? Mozart, toch een algemeen aanvaard muzikaal genie, werkte onder strikte (zo niet verstikkende) genreregels. Maxime Du Camp geldt praktisch als medeauteur van Flauberts boeken. Er is een Rubens een Rubens als de meester zelf slechts...


14-01-2020

Gelijke kansen in de stad

Handvatten om ongelijkheid te bestreiden [Recensie] Wie spreekt over het zogeheten ‚ÄėMattheus- effect‚Äô doelt doorgaans op een mechanisme van succes: wie succes heeft, zal meer succes oogsten. Het effect is echter ook geldig bij achterstand: achterstand in √©√©n veld, zeg onderwijs, leidt vaak tot achterstand in andere velden, zoals de arbeidsmarkt, gezondheid, woningbezit. Ongelijkheid is een veelkoppigmonster en voor politici...


07-01-2020

Tegen de vrouwen

De wereldwijde strijd van rechtsisten en jihadisten tegen de emancipatie [Recensie] Medio juni 2019 kondigde de Technische Universiteit Eindhoven aan dat zij het komende half jaar uitsluitend vrouwen benoemt op onderzoeksfuncties. De maatregel is noodzakelijk, zo stelt het College van Bestuur, omdat de verdeling van banen tussen mannen en vrouwen nog altijd zeer scheef is. Dat zijn geen halve maatregelen...


31-12-2019

Het vervallen huis van de islam

Moslims, start met de verbouwing! In Het vervallen huis van de islam hekelt Ruud Koopmans, hoogleraar Sociologie en migratie aan de Humboldt Universiteit te Berlijn, de uitwassen van de islam. In een nauwgezette comparatieve analyse laat hij zien dat landen waar moslims de meerderheidsgroep zijn kampen met eenhogere sociaaleconomische achterstand, grotere steun voor religieus geweld, minder steun voor democratische waarden,...


20-08-2019

Waar kunnen we landen?

Politieke ori√ęntatie in het Nieuwe Klimaatregime [Signalering] Als publicatiedrift een graadmeter is voor de mate van urgentie van een probleem, dan is duidelijk dat voor wetenschapsantropoloog Bruno Latour de tijd dringt. Het pamflet Waar kunnen we landen? Politieke ori√ęntatie in het Nieuwe Klimaatregime is het vervolg op Oog in Oog met Gaia uit 2017. Daarin analyseerde hij de mondiale discussie...


06-08-2019

Pierre Bourdieu

Weerspannigheid als Erfenis [Signalering] Het boekje Pierre Bourdieu. Weerspannigheid¬†als erfenis is uitgebracht voor liefhebbers¬†van Bourdieus oeuvre en Franse¬†essayistiek. Onder redactie van de 26-jarige¬†Franse schrijver √Čdouard Louis geven¬†zeven auteurs inzicht in het blijvende¬†belang die Bourdieus artikelen en boeken¬†voor hen heeft. Dat belang is niet zozeer¬†academisch, als wel existentieel. Bourdieu¬†lezen liet geen van hen onberoerd: de¬†grootmeester van de gekanaliseerde woede¬†en verontwaardiging raakte...


30-07-2019

De vorm van vrijheid

Europese integratie [Signalering] In De vorm van vrijheid agendeert Paul Scheffer hetzelfde probleem dat hij in 2007 agendeerde in het Land van Aankomst. Destijds ontwikkelde hij een modus vivendi om de gepolariseerde uitersten in het Nederlandse integratiedebat bij elkaar te brengen. Hetzelfde probeert hij nu voor de discussie over de Europese integratie. Hamvraag is hoe Europa op een ‚Äėduurzame manier‚Äô...


01-07-2018

Religion in secular society. Fifty years on

De veranderende maatschappelijke positie van georganiseerde religie [Recensie] Was de becommentarieerde heruitgave van het oorspronkelijk in 1966 verschenen Religion in Secular Society van de Britse socioloog Bryan Wilson noodzakelijk? Volgens Steve Bruce, inleider en onvermoeibare pleitbezorger van het seculariseringsparadigma, is de vraag stellen hem beantwoorden. De heruitgave vormt een historische correctie op de stiefmoederlijke behandeling die Wilson al jaren ten...


12-06-2018

Retrotopia

Vroeger was alles beter [Signalering] Wie door de indrukwekkende bibliografie van de begin 2017 overleden socioloog Zygmunt Bauman grasduint, merke op dat de verschijningsdichtheid de laatste jaren voor zijn dood hoog was. Polity Press bood Bauman een ruim podium, want zelfs zijn speciaal daarvoor opgetuigde correspondentie verscheen in druk. In dat licht zal de stroom postume publicaties, waarvan Retrotopia de...


15-05-2018

Weber

De bijbel voor sociologen [Signalering] Guus Kuijer beweerde ooit dat iedereen wel iets van haar of zijn gading kan vinden in de Bijbel, en schreef daarop De Bijbel voor ongelovigen. Ongeveer tegelijkertijd verschenen zowel Geloven in een God die niet bestaat van de Zeeuwse dominee Klaas Hendrikse, als ‘Faith of the faithless’ van de Britse denker Simon Critchley. Wie van...


13-05-2018

Eindeloos ouderschap

Zorgen voor je kinderen houdt nooit meer [Signalering] Moederdag en Vaderdag beschouw ik al jaren als genderbevestigende geldklopperij: plantje voor haar, hogedrukspuit voor hem. Sinds ik de basisschool verliet en niet langer word gedwongen cadeaus te knutselen (fotolijstje voor haar, asbak voor hem), doe ik niet meer mee. Mijn ouders weten wel dat ik ze waardeer. Dat laatste is een...


08-05-2018

De Populistische verleiding

Analyse van de aantrekkingskracht van¬†populistische bewegingen [Recensie] Analyses over de aantrekkingskracht van¬†populistische bewegingen worden nogal¬†eens gekenmerkt door een nauwverholen¬†aversie van de auteurs ten aanzien van hun¬†onderwerp. Stenen des aanstoots zijn de¬†bespeurde ‚Äėonwaarachtigheid‚Äô van het populistische¬†politieke verhaal, de achteloze¬†verwerping van rechtsstatelijke instituties,¬†en schaamteloze uitbuiting van ressentiment¬†onder het electoraat. Dergelijke¬†gevoelens staan een interessante duiding¬†in principe niet in de weg, maar soms is...


01-05-2018

De betonnen droom

Leven en hoofdwerk van¬†Siegfried Nassuth [Signalering] Biografie√ęn zijn in. Lezen over het wel¬†en wee van historische figuren ‚Äď dood of¬†levend ‚Äď is kennelijk aantrekkelijk voor¬†velen. Het genre is van oudsher het domein¬†der historici, maar wordt inmiddels¬†gekoloniseerd door journalisten. Zeker¬†het sportjournaille heeft de geneugten¬†van een afgebakend onderwerp ontdekt:¬†het leven van vrijwel iedereen die wel¬†eens meedraaide in een eredivisie wordt¬†geboekstaafd. Deze ruime...


24-04-2018

Oog in oog met gaia

Acht lezingen over het nieuwe klimaatregime [Recensie] Sinds de publicatie van Wetenschap in actie in 1987 wordt Bruno Latour door zijn critici gezien als ‚Äėacademisch gevaarlijk‚Äô. De zelfbenoemde wetenschapsantropoloog betoogde namelijk op basis van zijn observaties in een biomedisch instituut dat ‚Äėfeiten‚Äô niet worden ontdekt, maar sociaal geconstrueerd. Nu die boodschap dertig jaar later ge√Įnstrumentaliseerd is door klimaatsceptici, komt de...


17-04-2018

De zaak Organon

Geneesmiddelen in de greep van bedrijvenpoker [Recensie] De naam Organon deed bij mij geen belletje rinkelen. Dat kan te maken hebben met het feit dat ik hun belangrijkste product, anticonceptiepillen, nooit heb geslikt. De boektitel roept de associatie op van frauduleuze, Wolf of Wallstreet-achtige verkwanselpraktijken. Alhoewel de ondergang van de farmaceut uit Oss niet niet zó cinematografisch en glamoureus was, is er zeker verkwanseld. Althans, dat gevoel beklijft na lezing...


11-07-2017

Strangers in their own land

Studie naar Trump stemmers [Signalering] Op 20 januari jongstleden had ik het boek Strangers in their own land rond 17:30 uur uitgelezen, en daarmee was ik juist op tijd om de inauguratieceremonie van Donald Trump als 45e president van de Verenigde Staten te bekijken. De speech die de verse president na zijn be√ędiging afstak, was geheel in lijn met diens...


18-04-2017

On British Islam

Shariarecht in Engeland [Signalering] De vraag of het mogelijk is, of moet zijn, om shariarechtbanken op te nemen in de bestaande seculiere rechtssystemen van westerse landen, is een belangrijke twistappel in het publieke debat. Hoe die vraag beantwoord wordt, hangt nauw samen met idee√ęn over welke rol religieuze identiteiten √ľberhaupt mogen hebben in het publieke domein. Hoewel denkers als Habermas...


13-04-2017

Performing Civility

Sociologie van het internationale concours [Signalering] In de afgelopen vijftig jaar vond er een ware hausse aan muziekconcoursen plaats. Waren er in 1957 nog dertien internationale concoursen geregistreerd bij de World Federation of International Music Competitions, in 2010 waren dat er al 129. Deze vertienvoudiging reflecteert het toegenomen belang van deze ‚Äėspektakels van sublimatie‚Äô voor het artistieke veld, zo stelt...


11-04-2017

Geleerd. Memoires 1932-1968

De normaalheid van Joop Goudsblom [Signalering] Bij het lezen van Joop Goudsbloms memoires had ik het verschillende malen goed gehad met schier eindeloze stroom anekdotes. Net zo vaak echter betrapte ik mezelf er vervolgens op dat ik iedereen die het maar horen wilde trakteerde op diezelfde anekdotes over op slot vallende huis- en autodeuren. Ik ben niet de enige die...


04-04-2017

Hoe de crisis het economisch denken verandert

Linkse en rechtse dogma‚Äôs ontrafeld [Signalering] In tegenstelling tot wat de titel voorspiegelt, is Hoe de crisis het economisch denken verandert niet zozeer een empirisch onderzoek naar de invloed van de jongste financi√ęle crisis op de opvattingen ten aanzien van de economie. Veel eerder is dit boek van Piet Keizer, universitair hoofddocent Wetenschapsfilosofie van de economie bij de School of...


18-10-2016

Meritocratie

Klassensamenleving in de 21ste eeuw? [Recensie] Dat Jaap Dronkers in het harnas is gestorven is duidelijk zichtbaar in Meritocratie. Op weg naar een nieuwe klassensamenleving?, een bundel die twee maanden na zijn dood verscheen. Met maar liefst twee artikelen over (intergenerationele) onderwijsloopbanen is Dronkers ruim vertegenwoordigd in deze staalkaart van het proces van meritocratisering in het Nederland gedurende de twintigste eeuw....


11-10-2016

Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt

Pleidooi voor meer visie [Recensie] Hoe de verzorgingsstaat verbouwdt wordt, kroniek van een verandering is het meest recente Jaarboek van het platform Sociale Vraagstukken en heet ‘een kroniek van een verandering’ te zijn. Die verandering is het resultaat van de voorgenomen decentralisatie die vanaf januari 2015 ingang vond. Op dat moment effectueerden namelijk drie wetten waardoor gemeenten verantwoordelijk werden voor...


04-10-2016

American Zoo

Dierentuin als socially constituted reality [Recensie] Dit voorjaar herrees Wildlife Adventure Zoo Emmen uit de as van het Noorder Dierenpark Emmen, dat twee jaar eerder haar deuren sloot. Journalisten merkten fijntjes op dat tweederde van de dierenpopulatie het veld had moeten ruimen en het nieuwe park voor de helft uit pretparkattracties bestaat. Volgens de directie niet meer dan een logische...


25-09-2016

Samen

Samenwerken als ambacht [Signalering] ‘Alle goede dingen bestaan in drie√ęn’ is een adagium dat door de Amerikaanse socioloog Richard Sennett bedacht had kunnen zijn. Zijn boek Samen. Een pleidooi voor samenwerking en solidariteit is het tweede deel van een drieluik over ‘samenwerking als ambacht’ dat ingeluid werd met De Ambachtsman (2014). Het boek zelf bestaat uit drie delen, die weer...


20-09-2016

De gekleurde werkelijkheid

Mensen zichtbaar maken [Recensie] Vlak voor de zomer werden er twee initiatieven gelanceerd die de toenemende polarisatie in het publieke debat willen doorbreken. In hun oprichtingsmanifest stellen zowel de beweging Samen1 als de campagne Dare to be Grey dat de harde uitersten in het meningenspectrum het genuanceerde “grijze midden met zijn brede diversiteit aan meningen, nuances en identiteiten steeds verder...