Jacobs, Florian

Jacobs, Florian

Florian Jacobs is werkzaam als uitgever bij de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW). Daarnaast is hij hoofdredacteur van het online boekentijdschrift iFilosofie. Hij studeerde filosofie en literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, en heeft gepubliceerd bij de tijdschriften Filosofie Magazine en Filosofie-Tijdschrift, en meerdere websites. Daarnaast was hij persoonlijk assistent van René Gude, van wie hij meerdere boeken redigeerde. Ook stelde hij het citatenboek van René Gude, Zinvolle volzinnen, samen. Samen met Frans Jacobs schreef hij het jubileumboek van de ISVW, Markante denkers. Begin 2017 verscheen zijn dichtbundel Zwaan en zang. Momenteel werkt hij aan een boek over de dichter Rainer Maria Rilke.

8 Recensies

12-09-2021

Rilke en de wijsheid

De kunstenaar als leraar [Recensie] Rilke en de wijsheid, het nieuwste boek van letterkundige en hovenier Jan Oegema, is een onderhoudend geschreven essay over het leven en de werken van de Europese dichter. Met Oegema’s kennis is weinig mis, en hij kan schrijven bovendien. Zijn poging om het doen en laten van Rainer Maria Rilke (1875-1926) te benaderen volgens een...


22-08-2021

Nieuw denken over de economie

Een noodzakelijke omwenteling [Recensie] Recentelijk verschenen drie boeken van topeconomen in Nederlandse vertaling, die elk op originele en radicale wijze conventioneel politiek economisch denken een andere richting proberen op te stuwen. Maja Göpels Onze wereld nieuw denken is het meest overtuigende en leesbare van dit drieluik, maar Mariana Mazzucato’s Moonshot en ook Stephanie Keltons De mythe van de staatsschuld bieden...


27-12-2020

Wat we van de Duitsers kunnen leren

Wij: ergens tussen geschiedenis en toekomst [Recensie] De hele morele wereld is in de geschiedenis te vinden, schrijft toneelschrijver, filosoof en historicus Friedrich Schiller ergens. Susan Neiman duikt in Wat we van de Duitsers kunnen leren in de diepten van de moreel beladen geschiedenis. Indringend en betrokken beschrijft ze hoe verwerking van een gruwelijke geschiedenis gestalte krijgt in Duitsland en de Verenigde...


25-10-2020

De juiste zet

Spelenderwijs leren [Recensie] Jonathan Rowson staat onder schakers al enige tijd bekend als een van de meest fijnzinnige en filosofische schrijvers over het eeuwenoude spel. Met De juiste zet heeft de schaakgrootmeester en gepromoveerd filosoof een filosofieboek geschreven dat het schaakspel gebruikt als metafoor voor een betekenisvol leven. Het resultaat: een uitmuntend geschreven reflectie op wat er in een mensenleven wel en...


12-01-2020

René Gude over René Descartes

Ik stuntel dus ik ben: de filosofie van RenĂ© Gude “Is het niet tijd om onze stuntelende natuur te omarmen en ‘Ik stuntel, dus ik ben’ als uitgangspunt te nemen voor een nieuw mensbeeld?” Aldus luidt de website van de Maand van de Filosofie. ‘Ik stuntel, dus ik ben’, dat verwijst naar Descartes’ beroemde uitspraak ‘Ego cogito, ergo sum’, die we...


08-12-2019

De weg naar onvrijheid

Eeuwig gevaar [Recensie] Voor wie het nog niet wist: het einde van de geschiedenis, waarvan sommigen dachten dat het was ingegaan met de val van de Sovjet-Unie in 1991, is voorbij. We leven niet in een ‘posthistoire’; anno 2018 bevinden we ons nog volop in het midden van de geschiedenis. Met De weg naar onvrijheid levert Timothy Snyder een verbluffende analyse van de...


10-11-2019

Na Europa

En nu? [Recensie] Europa is in crisis, dat valt volgens Ivan Krastev niet langer te betwisten. Maar wat zal er volgen op die crisis: een gelouterd Europa? Een ineengezakt Europa? Of iets ertussenin? Krastev geeft weinig antwoorden, al schetst hij wel meerdere scenario’s en geeft hij andere perspectieven dan we in het Nederlandse nieuws gewend zijn. Na Europa, een fris boek....


03-11-2019

Het kleine Europa

Over witte steden en smalle straatjes [Recensie] Europa laat zich op talloze manieren ervaren. Wie erdoorheen reist, begeeft zich zowel in de diepten van de geschiedenis als in de wijdten van de moderne tijd. Leonidas Donskis (1962-2016), politicoloog en Europarlementariër, kende de vele facetten van Europa als geen ander. Als denker bereisde hij de historie, als politicus verdedigde hij moderne...