Kooij, Cees van der

Kooij, Cees van der

1 Recensies

02-10-2018

Geschiedenisdidactiek

Geschiedenis: zinvol, leerbaar, haalbaar [Recensie] Na twintig jaar is er eindelijk een nieuw handboek geschiedenisdidactiek voor twaalf- tot achttienjarigen verschenen. Het geeft goed de recente stand van zaken weer. De eindrapportage van de Commissie Historische en Maatschappelijke Vorming, Verleden, heden en toekomst die in 2001 verscheen, bevat niet alleen een beschrijving van longitudinaal opgebouwd geschiedenisonderwijs, maar ook een groot aantal...