Lansink, Cyril

Lansink, Cyril

Cyril Lansink studeerde ooit politicologie en filosofie. Hij promoveerde op een proefschrift met de titel Vrijheid en Ironie; Kierkegaards ethiek van de zelfwording. (Uitgeverij Peeters/Damon). Na zijn academische loopbaan was hij onder meer freelance recensent voor Intermediair en bracht zo menig populairwetenschappelijk boek onder de aandacht. Onlangs verscheen er van zijn hand Wat op het spel staat; Verkenningen in existentiele ethiek, een bundeling wijsgerige essays over de zinvragen van het leven, bij Uitgeverij Fagus. Zie ook www.cyrillansink.nl

Recensies